Zoeken
  1. Onzekerheid financiering van nieuwe erfpacht

Onzekerheid financiering van nieuwe erfpacht

Vanaf 16 april 2012 kan de notaris een notariële opinie afgeven over de financierbaarheid van erfpachtrechten. De notaris toetst aan de hand van diverse vragen of de erfpachtvoorwaarden voldoen aan een vijftal criteria.In mijn artikel “Financiering particuliere erfpacht” heb ik de criteria, die onder andere betrekking hebben op de duur van het erfpachtrecht en de ontwikkeling van de canon gedurende het erfpachtrecht, kort samengevat. Deze criteria zijn van toepassing op de verkoop van een erf...
Artikel | 07 mei 2012 | Anouk Bisseling
Vanaf 16 april 2012 kan de notaris een notariële opinie afgeven over de financierbaarheid van erfpachtrechten. De notaris toetst aan de hand van diverse vragen of de erfpachtvoorwaarden voldoen aan een vijftal criteria.

In mijn artikel “Financiering particuliere erfpacht” heb ik de criteria, die onder andere betrekking hebben op de duur van het erfpachtrecht en de ontwikkeling van de canon gedurende het erfpachtrecht, kort samengevat. Deze criteria zijn van toepassing op de verkoop van een erfpachtrecht met betrekking tot een woning door een particulier aan een andere particulier, waarbij het erfpachtrecht is uitgegeven door een niet-overheidsorgaan. Mede op basis van de door de notaris afgegeven opinie zal de hypothecair financier beslissen of hij de aankoop van het erfpachtrecht zal financieren.

Indien een hypothecair geldverstrekker de financiering van een erfpachtrecht afwijst die aan alle criteria voldoet, op gronden die zijn gelegen in het erfpachtrecht, dan zal de hypothecaire geldverstrekker op verzoek schriftelijk moeten motiveren waarom hij geen financiering zal verstrekken. Een schriftelijke motiveringsplicht geldt ook indien de hypothecaire geldverstrekker van de huidige erfpachter de financiering voor de koper van het erfpachtrecht afwijst.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft aangegeven dat de criteria slechts gelden voor erfpachtrechten die zijn gevestigd vóór 1 april 2012. Er bestaat momenteel nog geen duidelijkheid over de financierbaarheid van erfpachtrechten die zijn/worden gevestigd na 1 april 2012. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft aangegeven dat banken bij de beoordeling van erfpachtrechten die zijn/worden uitgegeven na 1 april 2012 een individuele beoordeling zullen maken. Deze nieuwe erfpachtvoorwaarden moeten in ieder geval voldoen aan de criteria. De werkgroep die op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken in het leven is geroepen (o.a. bestaande uit hypothecaire geldverstrekkers, erfverpachters en notarissen) en die de criteria hebben opgesteld, werken momenteel aan modelerfpachtvoorwaarden. Deze voorwaarden zullen voldoen aan striktere criteria, waarbij (in tegenstelling tot de huidige criteria, waarbij alleen is gekeken naar de financierbaarheid) wordt gewaarborgd dat de erfpachtvoorwaarden ook redelijk en uitgebalanceerd zijn en voldoen aan actuele opvattingen over zorgplichten.

Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de financierbaarheid van erfpachtrechten die na 1 april 2012 worden uitgegeven. Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn indien u een erfpachtrecht wenst te verkopen of te kopen en u wilt weten of de erfpachtvoorwaarden voldoen aan de criteria.