Zoeken
  1. Ook arbeidsovereenkomsten zijn auteursrechtelijk beschermd

Ook arbeidsovereenkomsten zijn auteursrechtelijk beschermd

Op rechtspraak.nl staat een interessante uitspraak over de auteursrechtelijke bescherming van arbeidsovereenkomsten. Door het voeren van verschillende procedures voor haar cliënten, ontdekt een advocatenkantoor dat Techware een (model)arbeidsovereenkomst van 't advocatenkantoor gebruikt. Het advocatenkantoor besluit vervolgens om Techware aan te spreken.Zijn dergelijke modelovereenkomsten te beschermen? Ja, volgens de rechter wel:"Uit de inhoud van de overgelegde modelarbeidsovereenkomsten 20...
Artikel | 27 januari 2014 | Joost Becker
Op rechtspraak.nl staat een interessante uitspraak over de auteursrechtelijke bescherming van arbeidsovereenkomsten. Door het voeren van verschillende procedures voor haar cliënten, ontdekt een advocatenkantoor dat Techware een (model)arbeidsovereenkomst van 't advocatenkantoor gebruikt. Het advocatenkantoor besluit vervolgens om Techware aan te spreken.

Zijn dergelijke modelovereenkomsten te beschermen? Ja, volgens de rechter wel:
"Uit de inhoud van de overgelegde modelarbeidsovereenkomsten 2003 - 2004 (zie 2.6.) kan genoegzaam worden afgeleid dat het werken betreft als bedoeld in artikel 10, lid 1 aanhef en onder 1° Auteurswet (hierna Aw). Het gaat immers om geschriften met een eigen, oorspronkelijk karakter, die een persoonlijk stempel van de maker dragen en het resultaat zijn van menselijke creatieve keuzes ten aanzien van onder meer de uitwerking van het onderwerp, het taalgebruik en de vormgeving van het geheel. Om die reden kan ter zake van die overeenkomsten in beginsel de door de Auteurswet geboden bescherming worden ingeroepen. Voorts volgt uit de inhoud van de modelarbeidsovereenkomsten dat aan Van Loon (het advocatenkantoor in kwestie, red.) het repro- en auteursrecht daarop toekomt, hetgeen bovendien niet door Techware is bestreden. Op grond van artikel 1 Aw heeft Van Loon als auteursrechthebbende het uitsluitend recht om deze overeenkomsten openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van Van Loon, tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen. Dat laatste is in dit geval niet gesteld of gebleken."

Dat voor het gebruik van de arbeidsovereenkomsten geen toestemming is verleend volgt uit de stelling dat het advocatenkantoor voor Techware nooit bedoelde (model)arbeidsovereenkomsten heeft opgesteld en ook nooit een gebruiksvergoeding heeft ontvangen.

Techware verweert zich nog met de stelling dat advocatenkantoren via internet gratis modellen van arbeidsovereenkomsten aanbieden, maar die stelling doet niet af aan het oordeel van de rechter. Dat maakt volgens de rechter immers niet dat het kantoor voor het ter beschikking stellen van door haar opgestelde modelarbeidsovereenkomsten geen vergoeding kan verlangen.

Techware moet € 500,-- per vastgestelde schending van de auteursrechten betalen als schadevergoeding.

Joost Becker, advocaat auteursrecht