Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Opdracht aan makelaar tot bemiddeling niet tevens volmachtverlening

Opdracht aan makelaar tot bemiddeling niet tevens volmachtverlening

De Rechtbank Leeuwarden heeft geoordeeld dat een opdracht aan de makelaar geen volmacht inhoudt aan die makelaar tot het sluiten van een koopovereenkomst en met een dergelijke opdracht ook niet de schijn van bevoegdheid van de makelaar wordt gewekt.De zaakKoper A stelt zich op het standpunt dat tussen hem en zijn buurman B een onvoorwaardelijke koopovereenkomst tot stand is gekomen ten aanzien van een perceel van de buurman. Volgens A heeft de makelaar aangegeven op te treden in opdracht van...
Auteur artikelJosé Jochemsen-Vernooij (uit dienst)
Gepubliceerd10 oktober 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De Rechtbank Leeuwarden heeft geoordeeld dat een opdracht aan de makelaar geen volmacht inhoudt aan die makelaar tot het sluiten van een koopovereenkomst en met een dergelijke opdracht ook niet de schijn van bevoegdheid van de makelaar wordt gewekt.

De zaak
Koper A stelt zich op het standpunt dat tussen hem en zijn buurman B een onvoorwaardelijke koopovereenkomst tot stand is gekomen ten aanzien van een perceel van de buurman. Volgens A heeft de makelaar aangegeven op te treden in opdracht van de buurman. Buurman B betwist dat hij de makelaar opdracht heeft gegeven om namens hem enige handeling te verrichten dan wel kopers te vinden voor zijn perceel.

Voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende vast moet komen te staan dat er sprake is van een koopovereenkomst tussen partijen. Hiervoor is wilsovereenstemming tussen koper en verkoper vereist. Als de rechtshandeling tot het aangaan van de overeenkomst in naam van bijvoorbeeld verkoper door een makelaar wordt verricht, dan moet door de verkoper zelf de schijn van de aanwezigheid van een toereikende volmacht zijn opgewekt. In zijn algemeenheid houdt een opdracht aan een makelaar tot bemiddeling geen volmacht in aan die makelaar tot het sluiten van een koopovereenkomst en met zo’n opdracht wordt ook niet de schijn van bevoegdheid van de makelaar gewekt (HR 9 augustus 2002, NJ 2002/543). De overeenkomst tussen makelaar en verkoper is namelijk een bemiddelingsovereenkomst die enkel strekt tot het verrichten van feitelijke handelingen.

Of A in casu een beroep toekomt op de schijn van volmachtverlening is afhankelijk van het feit of de buurman bepaalde verklaringen heeft afgelegd en/of bepaalde gedragingen heeft verricht op grond waarvan A het gerechtvaardigde vertrouwen kon hebben dat de makelaar bevoegd was tot het aangaan van een overeenkomst tot verkoop van het perceel van de buurman. Een e-mail van de makelaar aan de buurman waarin dit wordt gesuggereerd maakt dit niet anders. Dit betreft immers een gedraging van de makelaar en niet een gedraging van de buurman zelf.

Ter zake van een e-mail van de buurman aan de makelaar is van belang dat ook deze e-mail niet kan worden aangemerkt als een gedraging jegens A, maar enkel een verklaring tegenover de makelaar. Naar oordeel van de voorzieningenrechter is de enkele verklaring van A in deze e-mail onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de makelaar door de buurman gevolmachtigd was om namens hem het perceel te verkopen. De rechter wijst de vorderingen van A af.

Gevolgen voor de praktijk
Voor een makelaar is het van belang dat gemaakte afspraken met een opdrachtgever ook daadwerkelijk schriftelijk worden bevestigd door deze opdrachtgever aan de makelaar. Een schriftelijke bevestiging van de makelaar aan de opdrachtgever zonder enige schriftelijke respons is gelet op deze uitspraak onvoldoende.