Zoeken
  1. Opleiding Compliance Officer in de Zorg

Opleiding Compliance Officer in de Zorg

Dirkzwager gaat samen met het Nederlands Compliance Instituut de Leergang Compliance Officer in de Zorg opzetten. De nieuwe opleiding gaat de compliance officers inzicht verschaffen in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico’s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken. Ook zorginstellingen zijn inmiddels doorgedrongen van de noodzaak van compliance: het verplicht naleven van wet- en regelgeving. Maar hoe die functie optimaal in de zor...
Artikel | 15 december 2011 | Dirkzwager
Dirkzwager gaat samen met het Nederlands Compliance Instituut de Leergang Compliance Officer in de Zorg opzetten. De nieuwe opleiding gaat de compliance officers inzicht verschaffen in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico’s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken. Ook zorginstellingen zijn inmiddels doorgedrongen van de noodzaak van compliance: het verplicht naleven van wet- en regelgeving. Maar hoe die functie optimaal in de zorgorganisatie in te richten?

Brancheorganisatie in de zorg, zoals ActiZ, helpen leden met een compliance-handboek. Echter, het gebruik hiervan garandeert niet dat de naleving van relevante regelgeving is gewaarborgd. De compliancefunctie moet ook worden ingebed in de bedrijfsvoering. Daarin speelt de compliance officer een cruciale rol. Deze functionaris stuurt het beleid en ziet toe op zowel bewustwording als naleving van wet- en regelgeving. Dirkzwager is uitstekend bekend met de zorgsector en het Nederlandse Compliance Instituut is inmiddels verantwoordelijk voor de opleiding van meer dan drieduizend compliance officers. Dat alles garandeert een boeiende, en vooral nuttige opleiding.

Voor meer informatie, zie:
http://www.dzw.gr/7a9a2 of kijk op http://www.dzw.gr/16f92