Zoeken
  1. Opnieuw sluiting counterfeit sites op verzoek van bekende horlogemerken

Opnieuw sluiting counterfeit sites op verzoek van bekende horlogemerken

Via een zogenoemde ex-parte procedure hebben 24 bekende horloge- en sieradenmerken, waaronder TISSOT, BREITLING, CHANEL, DIOR, GUCCI, OMEGA, TAG HEUER, van de rechter toestemming gekregen meerdere door Ecatel gehoste websites te laten sluiten. Een soortgelijk verzoek is reeds toegewezen tegen replica websites. Ecatel opereert volgens de bekende merken via servers in Nederland.De merkhouders geven diverse voorbeelden waarom de websites evident inbreukmakende (counterfeit) goederen aanbieden. D...
Artikel | 04 april 2013 | Joost Becker
Via een zogenoemde ex-parte procedure hebben 24 bekende horloge- en sieradenmerken, waaronder TISSOT, BREITLING, CHANEL, DIOR, GUCCI, OMEGA, TAG HEUER, van de rechter toestemming gekregen meerdere door Ecatel gehoste websites te laten sluiten. Een soortgelijk verzoek is reeds toegewezen tegen replica websites. Ecatel opereert volgens de bekende merken via servers in Nederland.

De merkhouders geven diverse voorbeelden waarom de websites evident inbreukmakende (counterfeit) goederen aanbieden. Dat zou niet alleen blijken uit de termen replica en fake en dergelijke in de domeinnamen, maar ook uit het onbreken van contactgegevens, gebrekkig Engels, banden met China en de zeer lage prijzen. In sommige gevallen (TIMBERLAND) zou evident blijken dat de merkhouder nimmer toestemming zou hebben gegeven voor het merkgebruik (logo's). Dit alles is volgens de Gemeenschapsmerkenverordening en het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom verboden.

De bekende horloge- en sieradenmerken voeren aan dat uit de whois gegevens van de websites de aanbieders van de counterfeit goederen niet zijn te achterhalen, omdat gebruik wordt gemaakt van anonimiteitsdiensten (Privacyprotect.org, Protected Domain Services, WhoisGuard en Private Whois). Ook lijkt in bepaalde gevallen sprake van onjuiste contactgegevens. Aangegeven wordt dat de merkhouders geen licenties zouden verstrekken voor premium brands aan personen die het kennelijk nodig vinden zich achter zulke anonimiteitsdiensten te verschuilen.

Vervolgens laten de merkhouders zien dat Ecatel Nederland gebruikt voor de hosting en dat de replica-sites mede op Nederland zijn gericht, omdat vanuit Nederland kan worden besteld, men op alle sites met Euro's kan betalen en alle websites in het Engels zijn gesteld, dat in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting wordt gesproken. Veel van de websites zijn bovendien mede Nederlandstalig.

De juridische grondslag voor het tegengaan van counterfeit of namaak websites, via hostingdiensten, is te vinden in artikel 9 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening, art. 2.20 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Dat laatste verdrag bepaalt uitdrukkelijk in artikel 2.22 lid 6 dat een bevel kan worden uitgevaardigd tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op merkrechten te maken. Ecaltel is zo'n tussenpersoon, aldus de merkhouders, omdat zij een hosting provider is en haar diensten worden gebruik om inbreuk op merkrechten te maken, omdat counterfeit producten worden aangeboden op door Ecaltel gehoste sites die op haar server staan.

De verzochte handhavingsmaatregelen moeten aan vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit voldoen. Dat de maatregelen in dit geval gerechtvaardigd zijn, volgt volgens de merkhouders uit het feit dat sprake is van de meest vergaande vorm van (evidente) merkinbreuk, namelijk counterfeit, terwijl het afluiten of blokkeren van websites voor Ecatel een eenvoudige ingreep is omdat dat niet meer is dan het 'omzetten van een knop'. Ecatel is ook meermaals in de gelegenheid gesteld - via sommaties - een einde te maken aan het schadelijk handelen. Op geen van de sommaties kwam echter een antwoord en de sites zijn onverminderd toegankelijk.

De rechter beslist dat Ecatel op last van een dwongsom haar diensten van met name genoemde (sub)domeinane moet staken door deze af te sluiten en afgesloten te houden en het hosten van de websites te staken en gestaakt te houden. Dat de maatregelen tegen Ecatel wordt afgekondigd zonder Ecatel in rechte vooraf te horen, volgt uit artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en is volgens de rechter gerechtvaardigd omdat het gaat om counterfeit producten en Ecatel geen verweer heeft gevoerd.