Zoeken
  1. Opslagverhogingen bij hypotheken

Opslagverhogingen bij hypotheken

In JOR 2017/264 is een noot van Chantal van den Borne gepubliceerd bij een tweetal KiFiD uitspraken.De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (“Geschillencommissie”) heeft op 14 juni 2017 in twee vergelijkbare uitspraken de eenzijdige bedingen bij Euribor gerelateerde hypothecaire geldleningen om opslagen te verhogen, als onredelijk bezwarende bedingen aangemerkt. Bij beoordeling van de klachten volgt de Geschillencommissie een redeneerwijze die tevens door de rechtbank Amsterdam in h...
Artikel | 04 december 2017 | Chantal van den Borne
In JOR 2017/264 is een noot van Chantal van den Borne gepubliceerd bij een tweetal KiFiD uitspraken.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (“Geschillencommissie”) heeft op 14 juni 2017 in twee vergelijkbare uitspraken de eenzijdige bedingen bij Euribor gerelateerde hypothecaire geldleningen om opslagen te verhogen, als onredelijk bezwarende bedingen aangemerkt. Bij beoordeling van de klachten volgt de Geschillencommissie een redeneerwijze die tevens door de rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 11 november 2015 (<< JOR>> 2016/96 m.nt. BMTvdW en AS) is gehanteerd. Daarmee lijkt er een bestendige lijn in de jurisprudentie te ontstaan.

De uitspraken zien op opslagwijzigingsbedingen die door de ABN AMRO en de ING opgenomen zijn in hypothecaire geldleningsovereenkomsten ofwel in de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De gevolgen zijn vergaand. De opslagwijzigingsbedingen zijn door de Geschillencommissie vernietigd en de banken moeten de gedurende de looptijd van de geldlening doorgevoerde verhogingen van de opslagen aan de consument terugbetalen.

De noot is hier terug te lezen.