Zoeken
  1. OPTA gaat praktische invulling nieuwe cookiewetgeving onderzoeken

OPTA gaat praktische invulling nieuwe cookiewetgeving onderzoeken

De OPTA heeft vandaag bekend gemaakt dat zij er in 2011 een aantal nieuwe taken bij krijgt, die het gevolg zijn van nieuwe regels naar aanleiding van wijzigingen in Europese regelgeving. Zo zal zij onder andere de praktische invulling onderzoeken van de invoering van nieuwe cookiewetgeving. Wat houdt deze nieuwe cookiewetgeving precies in?De nieuwe cookiewetgevingWat is een cookie? Cookies zijn kleine beetjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informati...
Artikel | 19 januari 2011 | Dirkzwager
De OPTA heeft vandaag bekend gemaakt dat zij er in 2011 een aantal nieuwe taken bij krijgt, die het gevolg zijn van nieuwe regels naar aanleiding van wijzigingen in Europese regelgeving. Zo zal zij onder andere de praktische invulling onderzoeken van de invoering van nieuwe cookiewetgeving. Wat houdt deze nieuwe cookiewetgeving precies in?

De nieuwe cookiewetgeving
Wat is een cookie? Cookies zijn kleine beetjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een eenvoudige manier informatie over de internetgebruikers bijgehouden worden. Het nadeel van cookies is echter dat deze informatie ook privé kan zijn. Cookies zijn daardoor omstreden. De op dit moment geldende telecommunicatie wetgeving regelt het plaatsen van cookies als volgt: cookies mogen enkel worden gebruikt indien daarvoor een legitiem doeleinde aanwezig is en indien wordt voldaan aan de wettelijke informatieplicht. In ieder geval moet op de website vermeld worden voor welke doeleinden de cookies worden gebruikt, dat het gebruik van de cookies kan worden geweigerd en op welke wijze dit kan gebeuren. Daarnaast moet ook daadwerkelijk de mogelijkheid geboden worden om de cookies te weigeren. Op dit moment is een wetsvoorstel voor de wijziging van onder andere deze regelgeving aanhangig bij de tweede kamer. Dit wetsvoorstel schrijft voor dat diegene die cookies plaatst van de gebruiker toestemming dient te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling. Wat houdt dit echter precies in de praktijk in?

Concrete uitvoering van de vernieuwde cookiewetgeving komt er volgens minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven op neer dat internetters straks bij iedere website die zij bezoeken concrete toestemming moeten geven voor de plaatsing van een cookie. In de praktijk komt dit er op neer dat internetters straks bij iedere website die ze bezoeken op pop-ups moeten klikken die toestemming vragen om een cookie te gebruiken. Omdat onderdelen van een website vaak niet goed werken zonder cookie, zullen internetters naar verwachting toestemming geven om cookies te (blijven) plaatsen. Dit is mijn inziens niet goed werkbaar. De vraag is echter of het wel zover hoeft te gaan en een gebruiker niet middels zijn browser toestemming kan geven. De OPTA gaat in 2011 onderzoeken hoe praktisch invulling kan worden gegeven aan dit toestemmingsvereiste en de handhaving ervan.

Zodra meer bekend is over de praktische invulling van het wetsvoorstel omtrent cookies en de aanname van het wetsvoorstel berichten wij u daarover op dit weblog nader.