Zoeken
  1. OPTA maakt focus 2011 bekend

OPTA maakt focus 2011 bekend

Eerder hebben wij u op dit blog bericht over een persbericht van de OPTA waarin zij haar focus voor 2011 bekend maakte. Naast het onderzoeken van de praktische invulling van de nieuwe cookiewetgeving krijgt de OPTA er nog een aantal andere taken bij, tenminste als het wetsvoorstel om de Telecommunicatiewet te wijzigingen ook daadwerkelijk in 2011 wordt aangenomen. De OPTA zal zich dan onder meer ook gaan bezig houden met uitgebreider toezicht op consumentenbescherming.Overige aandachtspunten...
Artikel | 19 januari 2011 | Dirkzwager
Eerder hebben wij u op dit blog bericht over een persbericht van de OPTA waarin zij haar focus voor 2011 bekend maakte. Naast het onderzoeken van de praktische invulling van de nieuwe cookiewetgeving krijgt de OPTA er nog een aantal andere taken bij, tenminste als het wetsvoorstel om de Telecommunicatiewet te wijzigingen ook daadwerkelijk in 2011 wordt aangenomen. De OPTA zal zich dan onder meer ook gaan bezig houden met uitgebreider toezicht op consumentenbescherming.

Overige aandachtspunten OPTA 2011
Het persbericht ziet voornamelijk op taken die door de OPTA worden uitgevoerd indien het op dit moment bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel ook daadwerkelijk wordt aangenomen. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de OPTA onder meer ook gaan toezien op:

  • Uitbreiding consumentenbescherming: waaronder specifiekere regels voor de duur van telefonie abonnementen en de mogelijkheid om kwaliteiteisen te stellen ter voorkoming van achteruitgang van de dienstverlening;

  • Uitbreiding van de dienstverlening voor gebruikers met een fysieke beperking;

  • Meldplicht voor aanbieders van elektronische communicatie bij privacyinbreuken;

  • Netneutraliteit (verplicht aanbieders transparant te zijn over de wijze waarop zij hun netwerk managen);

  • Bescherming tegen misleiding bij sms-diensten.


Zodra de nieuwe wetgeving wordt aangenomen en de OPTA zich ook daadwerkelijk met deze taken gaat bezig houden berichten wij u daarover op dit weblog nader.