1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Overzicht opgelegde boetes en lasten onder dwangsom door Autoriteit Persoonsgegevens

Overzicht opgelegde boetes en lasten onder dwangsom door Autoriteit Persoonsgegevens

Leestijd 
Auteur artikel Sven Wakker
Gepubliceerd 08 november 2023
Laatst gewijzigd 09 november 2023
De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “AP”) is op grond van de AVG belast met het toezicht op de naleving van de AVG in Nederland. De AP is bevoegd om verschillende sancties op te leggen, waaronder een boete of een last onder dwangsom. 
Met dit blog beogen wij een overzichtelijk overzicht te geven van door de AP gepubliceerde opgelegde boetes en lasten onder dwangsom. Dit overzicht vangt aan de invoering van de AVG op 25 mei 2018. Hierdoor worden enkele boetes nog opgelegd vanwege overtredingen van de voorganger van de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”)
Met dit overzicht proberen wij zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Het overzicht wordt zodoende telkens bijgewerkt. Het huidige overzicht is bijgewerkt tot 8 november 2023. Mocht u een boete of last onder dwangsom missen, vernemen wij dat uiteraard graag.
Organisatie Datum publicatie Overtreden Artikelen Reden Hoogte boete of last onder dwangsom Boete in een openbare procedure aangevochten?
Theodoor Gilissen Bankiers N.V. 09-08-2018 Artikel 35 lid 2 Wbp. Schending inzagerecht; geen overzicht en aanvullende informatie verstrekt over verwerking van persoonsgegevens. Last onder dwangsom van €12.000 voor iedere week dat de last niet (geheel) is uitgevoerd. Maximum: €60.000,00. -
meer info volgt