Zoeken
  1. Participatie in vastgoedfondsen toch niet belast?

Participatie in vastgoedfondsen toch niet belast?

Op woensdag 6 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën in de Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van enkele belastingwetten en andere fiscale wetten (Fiscale verzamelwet 2012) aan de Tweede Kamer laten weten dat het eerder aangekondigde standpunt over de heffing van overdrachtsbelasting bij participatie in vastgoedfondsen nadere bestudering behoeft. Zie voor het wetsvoorstel tevens mijn eerder gepubliceerde artikel "Participatie in vastgoedfondsen belast met ov...
Auteur artikelJohn Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd12 juni 2012
Laatst gewijzigd12 juni 2012
Leestijd 
Op woensdag 6 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën in de Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van enkele belastingwetten en andere fiscale wetten (Fiscale verzamelwet 2012) aan de Tweede Kamer laten weten dat het eerder aangekondigde standpunt over de heffing van overdrachtsbelasting bij participatie in vastgoedfondsen nadere bestudering behoeft.

Zie voor het wetsvoorstel tevens mijn eerder gepubliceerde artikel "Participatie in vastgoedfondsen belast met overdrachtsbelasting". Door leden van de fracties van CDA, PVV, VVD en PvdA is gewezen op de samenhang die bestaat met de regeling en het intrekken van het wetsvoorstel Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek. Voorts is gewezen op de moeilijke situatie waarin de vastgoedmarkt zich bevindt. De staatssecretaris onderkent deze factoren, maar geeft aan dat het regiem voor beleggingsfondsen en onroerende zaaklichamen binnen de ratio van de overdrachtsbelasting consistent dient te zijn en niet vatbaar voor oneigenlijk gebruik. Vanwege de betekenis voor de betrokken marktpartijen besluit de staatssecretaris de regeling nogmaals te herzien en daarbij de NOB en de sector te betrekken. Op een later moment zal hij hierop terugkomen.

Conclusie mag dan ook zijn dat voor dit moment de regeling niet wordt ingevoerd, maar er later mogelijk alsnog zal komen.