Zoeken
  1. Pensioentraining: inzicht in vooruitzicht!

Pensioentraining: inzicht in vooruitzicht!

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het afgelopen jaar is een groot beroep gedaan op menig OR, omdat veel pensioenregelingen door nieuwe wetgeving gewijzigd moesten worden. In de toekomst zal dat niet anders zijn, het huidige pensioenstelsel gaat op termijn zelfs naar verwachting helemaal op de schop. Pensioen is dan ook voortdurend onderworpen aan nieuwe wetgeving en werkgevers gaan steeds vaker op zoek naar andere pensioenuitvoerders of type pensioenregelingen (zoals de overgang...
Artikel | 04 augustus 2015 | Frédérique Hoppers
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het afgelopen jaar is een groot beroep gedaan op menig OR, omdat veel pensioenregelingen door nieuwe wetgeving gewijzigd moesten worden. In de toekomst zal dat niet anders zijn, het huidige pensioenstelsel gaat op termijn zelfs naar verwachting helemaal op de schop. Pensioen is dan ook voortdurend onderworpen aan nieuwe wetgeving en werkgevers gaan steeds vaker op zoek naar andere pensioenuitvoerders of type pensioenregelingen (zoals de overgang van een DB-regeling naar een DC-regeling). De OR heeft soms instemmingsrecht en/of adviesrecht en wordt wellicht ook wel eens bevraagd door de achterban, maar heeft niet altijd voldoende kennis om mee te praten over pensioen.

Daarnaast is kennis van pensioen belangrijk bij reorganisaties of bij de beoordeling van het seniorenbeleid van de werkgever. Wat zijn bijvoorbeeld de pensioengevolgen bij ontslag of bij andere life events? Hoe zou dit zich moeten vertalen in een eventueel sociaal plan? En wat is de rechtspositie van de oudere werknemer, bijvoorbeeld in geval van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bij ziekte, bij demotie etc.?

Ook dit jaar staan weer nieuwe data gepland voor een pensioentraining over deze onderwerpen, namelijk op 13 oktober 2015 en 10 december 2015. De training zal worden verzorgd door een pensioenadvocaat van Dirkzwager en door een trainer van GITP. Aanmelden kan via de website van GITP.