Zoeken
  1. Persoon achter internetpseudoniem moet rectificatie onder echte naam plaatsen

Persoon achter internetpseudoniem moet rectificatie onder echte naam plaatsen

In zaken betreffende onrechtmatige uitlatingen, of het nu gaat om misleidende reclame, onrechtmatige perspublicaties of onnodig grievende uitingen, kan van degene die de uitlating doet gevorderd worden dat deze een rectificatie openbaar maakt. In een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (voorheen Breda) is door Total Telecom met succes een rectificatie gevorderd tegen degene die zich profileerde onder de naam Ko van Dijk. Deze moet onder de echte naam van die persoon worden...
Artikel | 11 maart 2013 | Joost Becker
In zaken betreffende onrechtmatige uitlatingen, of het nu gaat om misleidende reclame, onrechtmatige perspublicaties of onnodig grievende uitingen, kan van degene die de uitlating doet gevorderd worden dat deze een rectificatie openbaar maakt. In een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (voorheen Breda) is door Total Telecom met succes een rectificatie gevorderd tegen degene die zich profileerde onder de naam Ko van Dijk. Deze moet onder de echte naam van die persoon worden geplaatst.

Deze "Ko van Dijk" had zonder feitelijke onderbouwing in een artikel op zijn website de indruk gewekt dat Total Telecom en diens manager (tezamen eisers in deze zaak) banden hadden met de seks- of pornoinsdustrie.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de zinsnede "het bedrijf van [eiser] die inderdaad niet vies is van blote borsten" in het genoemde artikel de indruk wekt dat eisers zelf exploitant zijn van een pornolijn. Naar de eigen stelling van eisers betrekken zij echter geen directe inkomsten uit de pono- of seksindustrie. Daarom wordt de passage onrechtmatig geacht jegens eisers.

Er wordt een algemeen verbod aan gedaagde opgelegd om zich, zonder door deugdelijk feitenmateriaal geschraagd, te onthouden van uitlatingen en beweringen die beledigend van aard zijn, op last van een dwangsom, omdat "door de wijze waarop hij de anonimiteit zoekt, onder een deknaam zonder desgevraagd ter zitting de identiteit van de personen achter de website www.kovandijkvertelt.nl te willen prijsgeven, en gelet op de inhoud en toon van de brieven en e-mails die hij aan eisers schrijft, over zichzelf afroept dat eisers gegrond vrezen dat [ gedaagde] deze beschuldigingen wederom zal gaan publiceren. "

Voorts wordt zoals gezegd de gepersonaliseerde rectificatie bevolen, waarin de man achter Ko van Dijk zichzelf bekend moet maken, eveneens op last van een dwangsom.