Zoeken
  1. Polderoverleg mislukt; hoe nu verder?

Polderoverleg mislukt; hoe nu verder?

Het is de sociale partijen niet gelukt om tot een akkoord te komen over de huidige grote arbeidsmarktproblemen. Afgelopen maandag werd bekend dat het polderoverleg, dat al ruim anderhalf jaar duurt, is mislukt. De vakbonden zijn uit het overleg met VNO-NCW gestapt, nadat zij het niet eens werden over de huidige problemen aangaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en het (nieuwe) ontslagrecht. Hoe nu verder?Het mislukte overleg is voor de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie buite...
Artikel | 05 september 2017 | Renate Peijs-Schoester
Het is de sociale partijen niet gelukt om tot een akkoord te komen over de huidige grote arbeidsmarktproblemen. Afgelopen maandag werd bekend dat het polderoverleg, dat al ruim anderhalf jaar duurt, is mislukt. De vakbonden zijn uit het overleg met VNO-NCW gestapt, nadat zij het niet eens werden over de huidige problemen aangaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en het (nieuwe) ontslagrecht. Hoe nu verder?

Het mislukte overleg is voor de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie buitengewoon teleurstellend, omdat ze nu zelf aan de slag moeten om tot plannen voor de arbeidsmarkt te komen. Dit kan nog best voor een flinke hobbel zorgen tijdens de kabinetsformatie, met name aangezien de politieke partijen niet bepaald op één lijn liggen. Zo zijn VVD en D66 duidelijke voorstanders van modernisering van het ontslagrecht (eenvoudiger en goedkoper) terwijl CDA wat dat betreft meer conservatief is en het liefst blijft vasthouden aan het polderoverleg. Ook de zeer kleine Kamermeerderheid van de beoogde coalitie (76 zetels in de Tweede Kamer en 38 zetels in de Eerste Kamer) maakt dat de partijen veel belang hebben bij maatschappelijk draagvlak en derhalve halsreikend uitkeken naar de uitkomsten van het polderoverleg. Juist het doorvoeren van grote hervormingen behoeft doorgaans breed maatschappelijk draagvlak. De uiteindelijke plannen van de coalitie kunnen dus mogelijk alsnog stranden, wegens gebrek aan draagvlak en politieke steun.

Wat betreft de Wet DBA, werd reeds voor de zomer de opschorting van de handhaving verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Gelet op de huidige politieke ontwikkelingen sluit ik verdere verlenging zeker niet uit.

Conclusie: het mislukte polderoverleg draagt niet bij aan het oplossen van de huidige arbeidsmarktproblemen, zoals de (doorgeschoten) flexibilsering en aanpassingen binnen het nieuwe ontslagrecht. Het zal dus waarschijnlijk nog even gaan duren voordat hierin daadwerkelijk iets verandert, waarbij de voorgenomen herijking van de definitie arbeidsovereenkomst in mijn optiek nog echt mijlenver weg is.