Zoeken
  1. Postcoderoosregeling aantrekkelijker gemaakt

Postcoderoosregeling aantrekkelijker gemaakt

De Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling, is per 1 januari 2016 een stuk aantrekkelijker geworden. Niet alleen is de belastingkorting omhoog gegaan. Bovendien is er meer flexibiliteit bij het vaststellen van het postcodegebied.De regelingLeden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting voor hun gezamenlijk opgewekte duurzaam elektriciteit. De leden krijgen deze korting op de elektriciteit die zij zelf verbruiken. De...
Artikel | 02 februari 2016 | Maarten Kole
De Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling, is per 1 januari 2016 een stuk aantrekkelijker geworden. Niet alleen is de belastingkorting omhoog gegaan. Bovendien is er meer flexibiliteit bij het vaststellen van het postcodegebied.

De regeling

Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting voor hun gezamenlijk opgewekte duurzaam elektriciteit. De leden krijgen deze korting op de elektriciteit die zij zelf verbruiken. Deze korting wordt berekend over de aan het desbetreffende lid door de coöperatie of vereniging toe te rekenen opgewekte elektriciteit. Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze zich binnen de postcoderoos van de productie-installatie bevinden.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen in aanmerking komen voor de korting. Elke ondernemer mag daarbij maximaal 20% van het totale kapitaal van de coöperatie inbrengen. Alleen leden met een zogenaamde kleinverbruikaansluiting (een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x 80A) komen voor de belastingkorting in aanmerking.

Met deze regeling is het ook voor particulieren en kleine bedrijven die zelf geen geschikt dak hebben om duurzame elektriciteit op te wekken, mogelijk om in aanmerking te komen voor een belasting korting op zelf opgewekte elektriciteit (zoals bij de salderingsregeling).

Wijzigingen per 1 januari 2016

Volledige vrijstelling op de energiebelasting

Per 1 januari 2016 geldt er voor deelnemers aan de postcoderoosregeling in plaats van een verlaagd tarief, een volledige vrijstelling op de energiebelasting voor de door de coöperatie aan de desbetreffende deelnemer toe te rekenen opgewekte elektriciteit. Dit geldt tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Dit betekent een korting van € 10,07 cent per kWh (exclusief btw). Dit was vorige jaar nog € 7,5 cent per kWh. Daarmee wordt de regeling een stuk aantrekkelijker. Bij een stijging van de energiebelasting neemt deze korting alleen maar toe.

Postcodegebied verruimd

Een tweede wijziging betreft de definitie van het ‘postcodegebied’. Deze luidt door de wijziging als volgt:

“een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem beginnen met eenzelfde getal van vier cijfers, alsmede de direct aangrenzende gebieden waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem eveneens beginnen met eenzelfde getal van vier cijfers.“

De postcoderoos was het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden. Deze wijziging brengt met zich mee dat de installatie zich niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos hoeft te bevinden. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten.

Aangezien een productie-installatie zich door de wijziging van het begrip ‘postcodegebied’ vrijwel altijd in meerdere mogelijke postcodegebieden tegelijk zal bevinden, zal bij de beschikking worden vastgesteld op welk postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft.

Tot slot

De genoemde wijzigingen maken de postcoderoosregeling veel aantrekkelijker. Wij zien dan ook een toename van het aantal projecten.

Maarten Kole