De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Praktijkteam Herstructurering

Praktijkteam Herstructurering

Veel bedrijven maken zich zorgen over de toekomst. Die zorg is begrijpelijk. Maar het is niet alleen kommer en kwel wat de klok slaat. De huidige crisis is een prima gelegenheid om orde op zaken te stellen in het bedrijf. Bovendien biedt de crisis nieuwe kansen en mogelijkheden, voor wie ze wil zien. Ook de goede bedrijven kunnen nu een koopje zijn...Praktijkgroep herstructureringSinds kort brengt Dirkzwager advocaten & notarissen een team van specialisten in stelling dat bedrijven van A...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd26 oktober 2009
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Veel bedrijven maken zich zorgen over de toekomst. Die zorg is begrijpelijk. Maar het is niet alleen kommer en kwel wat de klok slaat. De huidige crisis is een prima gelegenheid om orde op zaken te stellen in het bedrijf. Bovendien biedt de crisis nieuwe kansen en mogelijkheden, voor wie ze wil zien. Ook de goede bedrijven kunnen nu een koopje zijn...

Praktijkgroep herstructurering
Sinds kort brengt Dirkzwager advocaten & notarissen een team van specialisten in stelling dat bedrijven van A tot Z juridisch adviseert en begeleidt bij herstructureringen. Arbeidsrechtadvocaat Eric Boerma: "Met onze praktijkgroep herstructurering spelen wij alert in op de actuele noden van bedrijven. De huidige economische ontwikkelingen maken koppeling van specialismen noodzakelijk, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, financiering & zekerheden, fusie- en overnamerecht en faillissementsrecht. Wij hebben al die kennis zelf in huis. Hierdoor kunnen wij de cliënt op alle fronten de juiste juridische ondersteuning bieden bij de herstructurering van de onderneming."

Tijdig de bakens verzetten
In luttele maanden zijn veel bedrijven geconfronteerd met plotselinge vraaguitval. Hierdoor lopen ze het risico dat ze hun leveranciers niet meer kunnen betalen en wellicht ook medewerkers de wacht aan moeten zeggen. En dat terwijl de banken hun kredieteisen fors hebben opgeschroefd. Tot een noodsituatie zoals een faillissement hoeft het echter lang niet altijd te komen, aldus de Dirkzwager-advocaten. Zeker als men tijdig de bakens verzet, en zich bij het herstructureren van het bedrijf juridisch goed laat adviseren, zodat men kostbare fouten en slepende aansprakelijkheidsprocedures voorkomt.
Eric Boerma: "Zolang het water nog niet aan de lippen staat, is er nog veel mogelijk. Ergens in het bedrijf moet minimaal één persoon zich bijvoorbeeld afvragen: wat voorzie ik voor de komende jaren? Kan ik leven met verliesgevende activiteiten? Of kan ik er toch wat aan doen? Kan ik mijn personeel ergens anders inzetten of uitlenen? Moeten er misschien mensen weg? In veel gevallen is het onvermijdelijk dat je ook in de loonkostensfeer iets doet. Tegelijkertijd moet je je realiseren dat de economie straks weer kan aantrekken. Dan heb je je mensen weer hard nodig."

Bestuurdersaansprakelijkheid
Bij herstructureren worden veel juridische aspecten nogal eens over het hoofd gezien. Boerma: "Eén zo'n valkuil is de aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen. Dezen moeten zich volgens de wet behoorlijk gedragen. En daaronder valt ook dat zij de belangen van de stakeholders in acht nemen. Daar mag men niet lichtzinnig mee omgaan. Doe je dat wel, dan kunnen bestuurders daarvoor aansprakelijk worden gesteld, soms zelfs persoonlijk."
Thomas Lampe vult aan: "Men moet ervoor waken dat men crediteuren niet benadeelt. Bijvoorbeeld bij het afstoten van gezonde bedrijfsonderdelen in het kader van zg. sterfhuisconstructies. Schuldeisers kunnen dan wellicht nagaan of het onderdeel niet voor een te lage prijs is verkocht, waardoor ze zijn benadeeld. Je kunt dit soort problemen voorkomen door bijvoorbeeld bij de verkoop vast te leggen dat het verkochte onderdeel na vijf jaar opnieuw wordt gewaardeerd en dat het verschil - te veel of te weinig - alsnog wordt verrekend c.q. nabetaald. Zo weet je zeker dat je een nette verkoopwaarde hanteert, en voorkom je problemen achteraf."

'Niet wachten tot water aan de lippen staat'
Boerma benijdt de positie van sommige bestuurders niet. "Ze staan soms voor enorme dilemma's. En gaan soms verplichtingen aan waarvan ze van tevoren weten dat ze die mogelijk niet kunnen nakomen. Maar niet investeren is vaak ook geen optie. Het bedrijf moet immers door. Als het dan fout gaat, kun je behoorlijk in de wind komen te staan bij de crediteuren. Het verschil tussen goed en fout is soms een heel dun lijntje."
Boerma en Lampe drukken bedrijven op het hart bij herstructurering tijdig de juiste juridische expertise in te schakelen, en niet te wachten tot de problemen zich opstapelen. "Bij Dirkzwager hebben we ervaren specialisten op vrijwel elk gebied: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contracten, financiering & zekerheden en insolventierecht. Kom gewoon eens een keer aan tafel zitten met onze specialisten voor een herstructureringsanalyse. Van zo'n middagje brainstormen word je enorm veel wijzer. Als je vroegtijdig de juiste maatregelen neemt, is er nog heel veel mogelijk. Wacht daar niet mee tot het water aan de lippen staat. Dan heb je vrijwel geen opties meer."
Een simpel voorbeeld: Eric Boerma adviseert bedrijven om hun personeelsbestand en personeelskosten goed in kaart te brengen. "Gewoon een overzichtje maken van al je medewerkers: wat iedereen doet, salaris, datum-in-dienst en dat soort basale gegevens. Bij veel bedrijven zitten daar enorme gaten in. Als je dat allemaal boven water moet krijgen in crisistijden, ben je zo weer weken verder. Het is gewoon handig dat je die gegevens al paraat hebt, als je wilt reorganiseren. Bij Dirkzwager hebben we rekenmodellen waarmee men zo kan uitrekenen wat het kost en oplevert als je afscheid wilt of moet nemen van mensen."

'Niet alleen kommer en kwel'
Gelukkig hoeven bedrijven in de huidige crisis niet alleen te somberen. De beide Dirkzwager-advocaten zien namelijk vooral ook kansen voor bedrijven. "Goede bedrijven kunnen nu een koopje zijn. Wellicht kun je nu de concurrent inlijven waar je al tijden op zit te azen. Je moet out-of-the-box denken over oplossingen. Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Het is echt niet alleen kommer en kwel wat de klok slaat."