Zoeken
  1. Reclame regels voor 'milieuvriendelijke' producten

Reclame regels voor 'milieuvriendelijke' producten

De Milieu Reclame Code heeft betrekking op de regels voor producten die milieuvriendelijk worden genoemd in reclame. Wanneer mag dat?Milieu Reclame CodeZogenoemde absolute milieuclaims mogen alleen indien de adverteerder de juistheid ervan aantoont. Dit volgt uit artikel 3 van de Milieu Reclame Code. Daarin staat: "Alle milieuclaims dienen aantoonbaar juist te zijn. De bewijslast rust op de adverteerder. Naarmate de milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, worden zwaardere eisen gesteld aan...
Artikel | 28 december 2016 | Joost Becker
De Milieu Reclame Code heeft betrekking op de regels voor producten die milieuvriendelijk worden genoemd in reclame. Wanneer mag dat?
Milieu Reclame Code

Zogenoemde absolute milieuclaims mogen alleen indien de adverteerder de juistheid ervan aantoont. Dit volgt uit artikel 3 van de Milieu Reclame Code. Daarin staat: "Alle milieuclaims dienen aantoonbaar juist te zijn. De bewijslast rust op de adverteerder. Naarmate de milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, worden zwaardere eisen gesteld aan het bewijsmateriaal."
'Zeer milieuvriendelijk'

Onder welke omstandigheden mag men dan reclame maken voor 'milieuvriendelijke' producten? Deze (rechts)vraag speelde in een reclame over pellets voor houtkachels, waarin de zinsneden 'zeer milieuvriendelijk', 'goed voor het milieu', 'draagt bij aan een beter milieu' en 'CO2-neutrale verbranding' gebruikt worden.

Naar het oordeel van de Commissie slaagt de adverteerder niet in de bewijslast aan te tonen dat deze claims juist zijn:
In de uiting worden pelletkachels aangeduid als “zeer milieuvriendelijk” en "goed voor het milieu”. Deze aanduidingen zijn absolute milieuclaims in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC). Klager heeft de juistheid van deze claims gemotiveerd bestreden. Ingevolge artikel 3 MRC dient adverteerder de juistheid van deze absolute milieuclaims aan te tonen. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder daarin niet geslaagd. Uit hetgeen adverteerder heeft aangevoerd, volgt niet dat de door adverteerder aangeboden pelletkachels “zeer milieuvriendelijk” en "goed voor het milieu” zijn. Gelet hierop acht de Commissie de uiting vanwege het gebruik van de zinsneden “zeer milieuvriendelijk” en "goed voor het milieu” in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

'een beter milieu'

Ook de zinsnede "draagt iedere gebruiker bij aan een beter milieu" is een milieuclaim.
"Ingevolge artikel 3 MRC dient adverteerder ook de juistheid van deze milieuclaim aan te tonen. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder daarin niet geslaagd. Niet, althans niet voldoende aannemelijk is dat het milieu beter wordt door het gebruik van pelletkachels. Gelet hierop acht de Commissie de uiting vanwege het gebruik van de zinsnede “draagt iedere gebruiker bij aan een beter milieu” eveneens in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

(...)

Ter toelichting op de zinsnede "CO2-neutrale verbranding" staat in de uiting en is bij verweer meegedeeld dat dit betekent dat er niet meer CO2 vrij komt dan wanneer het hout op een natuurlijke wijze afgebroken wordt. Dat er in deze zin niet meer CO2 vrij komt rechtvaardigt naar het oordeel van de Commissie nog niet de absolute milieuclaim "CO2-neutrale verbranding”. Ook wat dit betreft acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Conclusie

Aanbieders van producten dienen dus op te passen met reclame-uitingen waarin producten als milieuvriendelijk worden aangeboden. Dat soort claims moeten kunnen worden onderbouwd, wil men ze kunnen gebruiken.

Joost Becker, advocaat reclamerecht