Zoeken
  1. Reclame-uiting 'alles voor 1 euro' misleidend

Reclame-uiting 'alles voor 1 euro' misleidend

Adverteerders dienen zich te houden aan de Nederlandse reclamecode, waarin grosso modo dezelfde regels staan als in de Nederlandse wetgeving over oneerlijke handelspraktijken en misleidende en vergelijkende reclame. Alle aanbieders van consumentenproducten, of zij nu producent, merkhouder, tussenhandelaar of retailer zijn, zijn onderworpen aan deze regels. Twee van de kernvereisten uit beide vormen van regelgeving: reclame-uitingen moeten 'juist en volledig' zijn. Adverteerders mogen het publ...
Artikel | 24 augustus 2015 | Joost Becker
Adverteerders dienen zich te houden aan de Nederlandse reclamecode, waarin grosso modo dezelfde regels staan als in de Nederlandse wetgeving over oneerlijke handelspraktijken en misleidende en vergelijkende reclame. Alle aanbieders van consumentenproducten, of zij nu producent, merkhouder, tussenhandelaar of retailer zijn, zijn onderworpen aan deze regels. Twee van de kernvereisten uit beide vormen van regelgeving: reclame-uitingen moeten 'juist en volledig' zijn. Adverteerders mogen het publiek niet misleiden. Dat geldt zeker voor reclame-uitingen over de prijs, als zijnde een wezenlijk kenmerk van goederen en diensten.

Een recent voorbeeld van een dergelijke reclame betreft een in de nabijheid van een filiaal van Jan Linders geplaatst reclamebord. Daarop staat: “Alles voor 1 euro”. In de reclame-uiting staat niet dat de actie slechts geldt voor veel of bepaalde artikelen. De klacht hield daarom in dat de reclame niet juist is.

Volgens het oordeel van de Reclamecode Commissie "staat in de reclame-uiting staat voorbehoud: “Alles voor 1 euro”. Vast is komen te staan dat in werkelijkheid niet ‘alles’ voor 1 euro wordt aangeboden, maar dat deze actieprijs geldt voor geselecteerde actieartikelen. Het gebruik van de absolute aanduiding “alles” is daarom naar het oordeel van de Commissie niet juist. Gelet op het voorgaande gaat de reclame-uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC."

Klager had overigens al eerder geklaagd over de reclame, toen heeft Jan Linders Supermarkten naar eigen zeggen excuses gemaakt en aangegeven dat de reclame-uiting zou worden aangepast. Naar aanleiding van de door klager aangehaalde eerdere klacht over de Alles voor 1 euro-campagne vermeldt adverteerder sinds december 2014 in het colofon van de weekfolder, adverteerders belangrijkste communicatiemedium, dat ‘alles voor 1 euro’ alleen geldt voor geselecteerde acties. Het feit dat alle andere promotiemiddelen van adverteerder afgeleid zijn van deze weekfolder, komt dan voor adverteerders eigen rekening en risico. De uitleg van adverteerder blijkt niet duidelijk genoeg uit de reclame-uiting op het reclamebord.

Reclame-uitingen over de prijs van producten (zoals een prijsgarantie) of de berekening  daarvan mogen dus niet misleidend zijn. Ondernemers doen er verstandig aan dat bij hun reclame-uitingen in acht te nemen, en vooraf te (laten) toetsen.

Joost Becker, advocaat reclamerecht