Zoeken
 1. Renteswaps: nog niet alle klanten gecompenseerd voor misstanden

Renteswaps: nog niet alle klanten gecompenseerd voor misstanden

Met behulp van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) worden gedupeerde mkb'ers gecompenseerd. Deze compensatie heeft betrekking op diverse misstanden bij het afsluitenvan rentederivaten. Twee banken zijn er nog niet in geslaagd om alle klanten een aanbod tot compensatie te doen toekomen, zo rapporteert de AFM. Daarnaast heeft de Derivatencommissie bekend gemaakt hoeveel mkb'ers bindend advies hebben verzocht over hun derivatendossier.
Artikel | 01 februari 2019 | Rick Sanders

Vierde AFM-voortgangsrapportage uitvoering UHK

Op 31 januari 2019 heeft de AFM haar vierde voortgangsrapportage gepubliceerd over de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). De belangrijkste punten uit dit rapport zijn:

 • vier banken hebben alle aanbodbrieven verstuurd;
 • één bank stuurt de laatste aanbodbrieven in het eerste kwartaal 2019, en heeft eind 2018 al aan 79% van haar mkb-klanten een aanbod gestuurd;
 • één bank heeft 67% van haar mkb-klanten een aanbod gestuurd, en de rest een volledig voorschot aangeboden;
 • op 31 december 2018 is aan bijna 17.000 klanten (90%) van de 18.953 een compensatie of een volledig voorschot aangeboden;
 • er is al voor €860 miljoen compensatie of voorschot uitgekeerd aan 15.197 mkb-klanten.

Jaarverslag Bindend Advies rentederivaten

Op 22 januari 2019 heeft de Derivatencommissie in haar jaarverslag aangegeven hoe vaak mkb-klanten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om bindend advies te vragen over hun rentederivatendossier. Wat bindend advies precies inhoudt en wanneer het mogelijk is, kunt u hier lezen.

In 2018 heeft de Derivatencommissie acht verzoeken tot bindend advies behandeld. De belangrijkste cijfers:

 • aantal aan de commissie voorgelegde verzoeken: 8;
 • aantal mondelinge behandelingen: 1;
 • aantal afgeronde bindend adviezen: 8;
 • aantal (gedeeltelijk) toegewezen bindend adviezen: 4;
 • aantal afgewezen bindend adviezen: 4.

Meer lezen over...

... rentederivaten?

... het Uniform Herstelkader?

... de juridische mogelijkheden?