Zoeken
  1. Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag over drie jaar worden verspreid

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag over drie jaar worden verspreid

In een eerder artikel schreef ik over de verhoging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning die is opgenomen in het pakket belastingplan 2016. Voorgesteld wordt om de eigenwoningsvrijstelling in 2017 te verhogen naar € 100.000. Van deze vrijstelling kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Een recente wijziging van het voorstel maakt het echter wel mogelijk om de schenking te verspreiden over drie achtereenvolgende kalenderjaren.De vrijstelling geldt zowel voor een schenking van ou...
Artikel | 20 november 2015 | Annick Schenkenberg van Mierop
In een eerder artikel schreef ik over de verhoging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning die is opgenomen in het pakket belastingplan 2016. Voorgesteld wordt om de eigenwoningsvrijstelling in 2017 te verhogen naar € 100.000. Van deze vrijstelling kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Een recente wijziging van het voorstel maakt het echter wel mogelijk om de schenking te verspreiden over drie achtereenvolgende kalenderjaren.

De vrijstelling geldt zowel voor een schenking van ouder aan kind, als andere gevallen. Wel moet degene aan wie de schenking wordt gedaan tussen de 18 en 40 jaar zijn en moet de schenking worden besteed aan de eigen woning of het afbetalen van de eigenwoningschuld. Wordt de schenking verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren, dan mag degene aan wie de schenking wordt gedaan ook in het laatste jaar niet ouder zijn dan 39 jaar.

Het belastingplan 2016 zal nu in behandeling worden genomen door de Eerste Kamer.