Zoeken
  1. Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd

Voorstel schenkingsvrijstellingIn het pakket belastingplan 2016 is een structurele verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning opgenomen. Voorgesteld wordt de eigenwoningsvrijstelling in 2017 te verhogen naar € 100.000. De vrijstelling geldt zowel voor een schenking van ouder aan kind, maar ook in alle andere gevallen. Wel moet degene aan wie de schenking wordt gedaan tussen de 18 en 40 jaar zijn en moet de schenking worden besteed aan de eigen woning of het afbetalen van de eigenwo...
Artikel | 18 september 2015 | Annick Schenkenberg van Mierop
Voorstel schenkingsvrijstelling
In het pakket belastingplan 2016 is een structurele verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning opgenomen. Voorgesteld wordt de eigenwoningsvrijstelling in 2017 te verhogen naar € 100.000. De vrijstelling geldt zowel voor een schenking van ouder aan kind, maar ook in alle andere gevallen. Wel moet degene aan wie de schenking wordt gedaan tussen de 18 en 40 jaar zijn en moet de schenking worden besteed aan de eigen woning of het afbetalen van de eigenwoningschuld.

De voorgestelde vrijstelling heeft als doel om de eigenwoningschuld te reduceren. Door middel van de schenking kunnen de woningbezitters hun schuldniveau verlagen. Dit kan doordat zij minder hoeven te lenen bij de aankoop van de woning of door het aflossen op een bestaande woningschuld.

Van de verhoogde schenkingsvrijstelling kan door de begiftigde maar eenmalig gebruik worden gemaakt. Er komt overgangsrecht voor personen die in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling. De schenking kan dan in 2017 of 2018 worden aangevuld tot € 100.000.

Huidige regeling
Op dit moment is er op grond van art. 33 onder 5 Successiewet een jaarlijkse schenkingsvrijstelling van ouders aan kind van € 5.277. Deze vrijstelling kan voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig worden verhoogd naar € 25.322 welke schenking vrij besteed kan worden. Indien de schenking wordt gedaan ten behoeve van het verkrijgen, verbeteren of onderhoud van de eigen woning of de betaling van de restschuld, kan eenmalig aan een kind tot € 52.752 belastingvrij worden geschonken.

Van 1 oktober 2013 tot 31 december 2014 kon gebruik worden gemaakt van de verhoogde woningvrijstelling van € 100.000. Deze verhoogde vrijstelling was tijdelijk ingevoerd om de woningmarkt een impuls te geven. Het was mogelijk om een bedrag van €100.000,- aan eenieder te schenken, indien de verkrijger de schenking zou besteden aan zijn eigen woning.

Uitsluitingsclausule
Let op: schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen van de begiftigde. Als u wilt voorkomen dat bijvoorbeeld uw (ex-)schoonkinderen later profiteren van het door u geschonken bedrag is het van belang dat u bij de schenking een uitsluitingsclausule/privéclausule opneemt. Dit kunt u vastleggen in een notariële akte van schenking. Ook voor de begiftigde zelf kan het van belang zijn om goed vast te leggen aan wie de schenking toekomt in geval van scheiding. Wij adviseren u hier graag verder over.