Zoeken
  1. Seminar 26 juni 2018 - Onrechtmatige reviews, wat nu?

Seminar 26 juni 2018 - Onrechtmatige reviews, wat nu?

Op internet bestaan steeds meer mogelijkheden om bedrijven te beoordelen door reviews te publiceren. In beginsel is dat een goede zaak. Ondernemers die zich onderscheiden op kwaliteit en service (of prijs) worden beloond met positieve reviews. Maar wat nu als u wordt geconfronteerd met een onjuiste, valse of negatieve review?AankoopbeslissingOnderzoek wijst uit dat meer dan 80% van de consumenten een aankoop beslissing (mede) laat afhangen van reviews. Voor zowel consumenten als concurrenten...
Artikel | 15 januari 2018 | Jeroen Lubbers
Op internet bestaan steeds meer mogelijkheden om bedrijven te beoordelen door reviews te publiceren. In beginsel is dat een goede zaak. Ondernemers die zich onderscheiden op kwaliteit en service (of prijs) worden beloond met positieve reviews. Maar wat nu als u wordt geconfronteerd met een onjuiste, valse of negatieve review?

Aankoopbeslissing

Onderzoek wijst uit dat meer dan 80% van de consumenten een aankoop beslissing (mede) laat afhangen van reviews. Voor zowel consumenten als concurrenten zijn online reviews dus een belangrijke bron om de dienstverlening van ondernemingen te beoordelen.

Het is heel gemakkelijk om een review te schrijven. Maar het is ook gemakkelijk om daar misbruik van te maken. Zo kan er over uw bedrijf een review gepubliceerd worden die helemaal niet waar is en u ten onrechte in een kwaad daglicht stelt. Zo probeert de consument of uw concurrent ook de aankoopbeslissing van andere internetgebruikers (negatief) te beïnvloeden.

Onrechtmatigheid?

Online review systemen zijn bedoeld voor meer transparantie, niet om te worden misbruikt. In beginsel is het niet onrechtmatig om ondernemers die steken laten vallen ‘minder’ te beoordelen in reviews. Iets anders geldt als een review onrechtmatig is. De plaatser van de review is dan te ver gegaan.

Om een antwoord te vinden op de vraag wanneer een review onrechtmatig is, maakt de rechter – die daar uiteindelijk over oordeelt – een afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting van de plaatser van de review, en anderzijds het recht op bescherming van de reputatie van degene op wie de review is gericht. Beide (grond)rechten zijn in principe gelijkwaardig. Er moeten dus omstandigheden zijn die ertoe leiden dat in een concreet geval het recht op bescherming van de reputatie zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting. Kortgezegd komt het op het volgende neer: hoe meer de review (feitelijk) onjuist, beledigend en grievend is, hoe groter de kans dat de review onrechtmatig is. Wij bespreken die omstandigheden aan de hand van praktijk casus.

Anonimiteit?

Veel bedrijven hebben te maken met (niet-)klanten die onder een valse naam of pseudoniem reviews plaatsen. Veel bedrijven proberen met ontevreden klanten in contact te komen, om de negatieve ervaring van de klant uit te praten. Een anonieme plaatser van een review is vaak echter onbereikbaar.

Als u de identiteit van de plaatser niet kunt achterhalen kunt u het platform waarop de review is geplaatst aanspreken. Als het platform niet meewerkt, dan kan medewerking worden afgedwongen bij de rechter. Wij leggen u uit hoe dit in z’n werk gaat.

En uw eigen reviews?

Vast staat dat een deel van de internetgebruikers met fake reviews is geconfronteerd. Mogen fictieve reviews door uzelf of door anderen (over u) geplaatst worden? Mag u selecteren uit aangeleverde reviews? Op deze vragen gaan wij ook nader in.

Seminar door specialisten

De specialisten van de afdeling Intellectueel Eigendom en IT van Dirkzwager bespreken diverse praktische tips en mogelijkheden die u kunt gebruiken indien u wordt geconfronteerd met onrechtmatige reviews. Welke weg kunt u bewandelen? Hoe zoekt u contact met de reviewer en het platform? Wat kunt u proberen bij hen te bereiken? Wat kunt u zelf doen en wat moet u juist niet doen? Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid uw specifieke vragen voor te leggen en om te sparren over de mogelijkheden.

Voor wie?

Alle ondernemers die producten en/of diensten verkopen, een website hebben en die geconfronteerd (kunnen) worden met reviews over hun producten of dienstverlening, bijvoorbeeld via websites, zoekmachines, reviewplatforms en social media.

Datum & Locatie

Dinsdag 26 juni 2018

Dirkzwager advocaten & notarissen

Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem