Zoeken
  1. Seminar ‘Actualiteiten Bouwrecht’, woensdag 3 december 2014

Seminar ‘Actualiteiten Bouwrecht’, woensdag 3 december 2014

In de bouwpraktijk lijken allerhande problemen eerder regel dan uitzondering. Werken waarvan de bouwtijd wordt overschreden, gebreken die na oplevering worden geconstateerd en onverwacht meerwerk. Deze en andere onderwerpen komen uiteraard ook terug in de bouwrechtelijke jurisprudentie van zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw als de overheidsrechter.In dit actualiteitenseminar loodsen bouwrechtspecialisten van Dirkzwager advocaten en notarissen u door de belangrijkste jurisprudentie van h...
Artikel | 30 september 2014 | Dirkzwager
In de bouwpraktijk lijken allerhande problemen eerder regel dan uitzondering. Werken waarvan de bouwtijd wordt overschreden, gebreken die na oplevering worden geconstateerd en onverwacht meerwerk. Deze en andere onderwerpen komen uiteraard ook terug in de bouwrechtelijke jurisprudentie van zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw als de overheidsrechter.

In dit actualiteitenseminar loodsen bouwrechtspecialisten van Dirkzwager advocaten en notarissen u door de belangrijkste jurisprudentie van het afgelopen jaar. Na 2 uur bent u weer helemaal bij met de actualiteiten. Een kleine greep uit de onderwerpen die worden behandeld:

  • Wat te doen met gebreken die na oplevering worden geconstateerd?

  • Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor het herstel van gebreken?

  • Wanneer is er een bouwtijdoverschrijding en kan daarvoor een boete worden verbeurd?

  • Wanneer is er recht op bijbetaling van (uitgevoerd) meer- en minderwerk?


Zoals u van ons gewend bent, is er alle mogelijkheid voor interactie gedurende het seminar. Mocht u voorafgaand aan de middag al vragen of input hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Voor wie?
Medewerkers van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en adviseurs zoals architecten en constructeurs.

Wanneer?
Woensdag 3 december 2014

Programma
14.15 uur             ontvangst
14.45 uur             opening en deel 1
15.30 uur             pauze
15.45 uur             deel 2
16.30 uur             borrel

Waar?
De Vereeniging, Keizer Karelplein 2d, Nijmegen

Het seminar wordt verzorgd door:

Robert Rijpstra
Robert Rijpstra is advocaat commercieel vastgoed bij Dirkzwager. Hij geeft als vennoot leiding aan de sectie Overheid & Vastgoed op de vestiging in Arnhem. Deze sectie bestaat uit negen in het vastgoed specialiseerde advocaten. Robert is gespecialiseerd in het bouw- en huurrecht, aan- en verkopen van vastgoed, projectontwikkelingen alsmede specifieke regelgeving  omtrent het Scheiden van Wonen en Zorg.  Tot zijn cliëntenportefeuille behoren ontwikkelende  bouwers, projectontwikkelaars, corporaties, zorginstellingen, ziekenhuizen en vastgoedbeleggers.
Naast zijn werkzaamheden bij Dirkzwager is Robert gastdocent op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en is hij mede-oprichter en secretaris van De Vastgoedsociëteit Arnhem Nijmegen. Daarnaast is hij vaste redacteur van het Tijdschrift Vastgoedrecht. Robert is lid van diverse specialistenverenigingen, waaronder de RICS, de Vereniging van Bouwrechtadvocaten en de vereniging van Huurrechtadvocaten.

Tony van Wijk
Tony van Wijk is in 2004 als advocaat bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen in dienst getreden. Hij is begonnen op de sectie Ondernemingsrecht waar hij over uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken heeft geadviseerd en geprocedeerd. In 2007 heeft hij de overstap gemaakt naar de sectie Overheid & Vastgoed in Nijmegen om zich te specialiseren in het aanbestedingsrecht, bouwrecht en staatssteunrecht. Sinds 2013 is hij vennoot bij Dirkzwager.
Zijn clientèle bestaat uit zowel (semi-)overheden (zoals gemeenten, waterschappen, SW-bedrijven, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen) als bedrijven (zoals aannemers, leveranciers en architecten).
Tony van Wijk publiceert regelmatig en is een veelgevraagd spreker (voor onder andere Hogeschool Utrecht en diverse opleidingsinstituten). Hij is lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten. Ook is Tony als branche-expert aangesloten bij de landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts.

Joris Bax
Joris Bax is sinds 2010 als advocaat bij Dirkzwager gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zijn dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het adviseren en het (in rechte) bijstaan van overheden en inschrijvers bij aanbestedingsprocedures, alsmede het adviseren en (in rechte) bijstaan van cliënten bij bouwrechtelijke zaken. Verder publiceert hij regelmatig artikelen voor de kennispagina van Dirkzwager. Tot slot is hij lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht en aspirant-lid van de Vereniging voor Bouwrecht. 

Kosten
Aan het bijwonen van het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Inschrijven voor deze lezing kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Meer informatie?

Voor (meer) inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Joris Bax (024 381 31 86; bax@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen die u graag vóór het seminar beantwoord zou willen zien, of waarop graag de aandacht vestigt tijdens het seminar kunt u nu al sturen naar  bax@dirkzwager.nl.