Zoeken
  1. Seminar actualiteiten privacyrecht - slides presentatie Mark Jansen 10 november 2015

Seminar actualiteiten privacyrecht - slides presentatie Mark Jansen 10 november 2015

Op 10 november jl. vond er voor de 3e keer op rij het seminar actualiteiten privacyrecht plaats bij Dirkzwager advocaten & notarissen.Net als de andere jaren zetten wij de ontwikkelingen in het privacyrecht uit het afgelopen jaar op een rij. Daarbij is ook aan bod gekomen de komende meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid van het CBP. Ook het recente arrest over de Safe Harbor regeling werd besproken. De slides van de presentatie van Mark Jansen treft u hierbij aan.
Artikel | 10 november 2015 | Mark Jansen
Op 10 november jl. vond er voor de 3e keer op rij het seminar actualiteiten privacyrecht plaats bij Dirkzwager advocaten & notarissen.

Net als de andere jaren zetten wij de ontwikkelingen in het privacyrecht uit het afgelopen jaar op een rij. Daarbij is ook aan bod gekomen de komende meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid van het CBP. Ook het recente arrest over de Safe Harbor regeling werd besproken. De slides van de presentatie van Mark Jansen treft u hierbij aan.