Zoeken
  1. Smaad claims tegen internetsite krant mogelijk, uitgever niet louter doorgeefluik

Smaad claims tegen internetsite krant mogelijk, uitgever niet louter doorgeefluik

Het Hof van Justitie EU heeft op 11 september 2014 geoordeeld dat vorderingen wegens smaad ook gewoon kunnen worden ingesteld tegen een uitgever van kranten die online gezet worden. Het argument dat online kranten alleen een "tussenpersoon" zijn die louter informatie doorgeven haalt het niet.De aanleiding van het geschil vormde een aantal artikelen gepubliceerd in een Cypriotisch dagblad. Deze artikelen zijn vervolgens ook online gezet, op twee internetsites. Verzoeker Papasavvas claimt dat d...
Artikel | 16 september 2014 | Joost Becker
Het Hof van Justitie EU heeft op 11 september 2014 geoordeeld dat vorderingen wegens smaad ook gewoon kunnen worden ingesteld tegen een uitgever van kranten die online gezet worden. Het argument dat online kranten alleen een "tussenpersoon" zijn die louter informatie doorgeven haalt het niet.

De aanleiding van het geschil vormde een aantal artikelen gepubliceerd in een Cypriotisch dagblad. Deze artikelen zijn vervolgens ook online gezet, op twee internetsites. Verzoeker Papasavvas claimt dat deze publicaties smaad vormen, en dus een onrechtmatige daad opleveren. De Cypriotische rechter stelt vragen van uitleg over de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, met name onder welke omstandigheden juridisch gezien sprake is van een doorgeefluik, opslag- of hosting-diensten.

Over de aansprakelijkheid van aanbieders van dergelijke diensten in de informatiemaatschappij, die door tussenpersonen worden aangeboden, oordeelt het Hof het volgende. Tussenpersonen zijn alleen dan vrijgesteld van aansprakelijkheid als hun activiteit "een louter technisch, automatisch en passief karakter heeft, wat inhoudt dat hij noch kennis noch controle heeft over de doorgegeven of opgeslagen informatie".

De vraag is hoe neutraal de rol is van de uitgever van een online krant. Het Hof oordeelt dat er sprake is van een actieve rol:
"[E]en krantenuitgever die de elektronische versie van een krant op zijn internetsite publiceert, omdat hij in beginsel weet welke informatie hij publiceert en hij daarover controle heeft, [kan] niet worden geacht een dienstverlener te zijn die optreedt als "tussenpersoon" (...) ongeacht of de toegang tot deze website betalend dan wel gratis is."

Dat betekent ook dat de kranten zich er niet op kunnen beroepen louter tussenpersoon te zijn als verweer, om aan aansprakelijkheid wegens schadevergoeding of een verbod wegens smaad te ontkomen.