Zoeken
  1. Sociaal Plan, gouden handdruk en RVU

Sociaal Plan, gouden handdruk en RVU

Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan tussen de werkgever en de vakbonden. In geval van boventalligheid en geen beschikbaarheid van andere passende arbeid volgt ontslag voor de betreffende werknemers. Sommige Sociale Plannen bieden de mogelijkheid dat een werknemer die niet op de ontslaglijst staat, vrijwillig kiest om plaats te maken voor een boventallige collega. Een plaatsmakers- of remplacantenregeling. Degene die kiest voor vrijwillig vertrek, de plaatsmaker, ontvangt...
Auteur artikelHenk Hoving
Gepubliceerd04 maart 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan tussen de werkgever en de vakbonden. In geval van boventalligheid en geen beschikbaarheid van andere passende arbeid volgt ontslag voor de betreffende werknemers. Sommige Sociale Plannen bieden de mogelijkheid dat een werknemer die niet op de ontslaglijst staat, vrijwillig kiest om plaats te maken voor een boventallige collega. Een plaatsmakers- of remplacantenregeling. Degene die kiest voor vrijwillig vertrek, de plaatsmaker, ontvangt dan een ontslaguit­kering. Vraag is of dit fiscale problemen oplevert, een RVU?

RVU

Onder een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) wordt verstaan een regeling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft voorafgaand aan pensioen of AOW te voorzien in een financieel vangnet voor de ontslagen werknemer. Hiervoor geldt een kwalitatieve en een kwantitatieve toets door de Belastingdienst.

Kwalitatieve toets

Het ontslag mag niet leeftijdsafhankelijk zijn. Bij een reorganisatie (met gedwongen collectief ontslag) wil dit zeggen dat de boventalligheid en plaatsing op de ontslaglijst vastgesteld moeten worden aan de hand van het afspiegelings- of dienstjarenbeginsel. De plaatsmaker voldoet niet aan deze kwalitatieve toets.

Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Op 14 februari 2013 heeft het CAP van de Belastingdienst bij Vraag en Antwoord gepubliceerd, dat een belastinginspecteur geen RVU-beschikking mag geven aan de werkgever die een Sociaal Plan hanteert met een plaatsmakers- of remplacantenregeling. Hiervoor biedt de kwalitatieve toets geen ruimte. Gevolg is dat steeds op individuele basis de kwantitatieve toets moet worden gedaan, namelijk of de ontslagvergoeding een RVU oplevert. Hiervoor gelden met name financiële eisen, die toegepast worden op de individuele situatie van de werknemer die ontslagen wordt, in dit geval de vrijwillige plaatsmaker.

Toets Belastingdienst

Op grond van artikel 32ba lid 7 Wet op de Loonbelasting toetst de belastinginspecteur op verzoek van de werkgever of een ontslagvergoeding een RVU is. Bij een vrijwillig vertrek­regeling in een Sociaal Plan wordt een dergelijk algemeen verzoek niet meer in behandeling genomen. Reden is dat niet objectief vastgesteld kan worden of het collectieve ontslag als gevolg van de reorganisatie leeftijdsonafhankelijk is. Dus moet steeds per persoon getoetst worden aan de hand van de financiële eisen van de kwantitatieve toets.

Advies

Indien een werkgever overweegt in een Sociaal Plan een vrijwillig vertrekregeling op te nemen, zal hieraan door de Belastingdienst geen goedkeuring op grond van artikel 32ba lid 7 Wet op de loonbelasting gegeven (kunnen) worden. Per persoon moet bekeken worden of een probleem ontstaat na toepassing van de kwantitatieve toets. Hierbij is maatwerk vereist, met een goed onderzoek naar optimale benutting van de mogelijkheden van de bestaande pensioenregeling en van de fiscale ruimte, steeds in het individuele geval.