Zoeken
  1. Social media nu onderdeel NVP sollicitatiecode

Social media nu onderdeel NVP sollicitatiecode

De sollicitant dient deugdelijk en volledig te worden geïnformeerd over de sollicitatieprocedure, ook als social media hierbij een belangrijke rol spelen. Dit staat sinds 9 oktober 2013 letterlijk in de uitgangspunten van de NVP Sollicitatiecode . Al bood de oude versie van de code handvatten voor een zorgvuldige een internet search, de expliciete aandacht voor social media is mijns inziens een goede zaak.Sollicitanten screenen op internetIn mijn bijdrage van 11 april 2013 (sollicitanten scre...
Artikel | 15 oktober 2013 | Jokelien Brouwer-Harbach
De sollicitant dient deugdelijk en volledig te worden geïnformeerd over de sollicitatieprocedure, ook als social media hierbij een belangrijke rol spelen. Dit staat sinds 9 oktober 2013 letterlijk in de uitgangspunten van de NVP Sollicitatiecode . Al bood de oude versie van de code handvatten voor een zorgvuldige een internet search, de expliciete aandacht voor social media is mijns inziens een goede zaak.

Sollicitanten screenen op internet
In mijn bijdrage van 11 april 2013 (sollicitanten screenen op internet) ging ik in op de vlucht die de internetsearch de laatste jaren heeft genomen. De gangen van de sollicitant worden op diverse sociale media nagegaan. Dat levert interessante informatie op, maar of deze altijd relevant is voor de functie is nog maar de vraag. De wet, en meer specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), verbiedt een internet search niet. Maar de WBP biedt evenmin een vrijbrief voor nieuwsgierige werkgevers.

Mijn stelling was (en is) dat een internet search vooraf gemeld wordt én dat daarvoor toestemming wordt gevraagd. Door bijvoorbeeld in de vacaturetekst het onderzoek kenbaar te maken, bij voorkeur onder vermelding van de doorzoeken bronnen (wel of niet Facebook?). Bij de online reactie op de vacature kan de sollicitant door middel van het aanvinken van de search toestemming verlenen.

NVP Sollicitatiecode aangepast
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (NVP) omarmt deze gedachte in haar nieuwe sollicitatiecode. In artikel 3.5 is bepaald dat de werkgever ongeacht de wijze van solliciteren (naar een vacature of een open sollicitatie) vermeldt dat een onderzoek op internet kan plaatsvinden, waaronder social media.

In artikel 5.1 is vervolgens opgenomen dat indien de werkgever via internet (zoals social media) nadere inlichtingen wil inwinnen, hier voor vooraf toestemming wordt gevraagd aan de sollicitant. Dit voorschrift wordt echter ook direct weer afgezwakt: toestemming is niet nodig indien dat niet vereist is op grond van de wet.

Op grond van de WBP is een internetsearch zonder toestemming denkbaar. Het is mijns inziens dan ook jammer dat de NVP deze uitzondering heeft opgenomen. Strikt genomen zou er op grond van de code dus nooit toestemming hoeven worden gevraagd? Dit zal in de praktijk vermoedelijk voor onduidelijk zorgen, een gemiste kans wat mij betreft.

Hier staat gelukkig wel tegenover dat de vernieuwde code aandacht werkt aan bewustwording: “de sollicitant en de organisatie zijn zich er van bewust dat beschikbare informatie van open bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen niet altijd betrouwbaar is”. Een goede internet search is niet eenvoudig. Informatie kan achterhaald en onjuist zijn, maar ook persoonsverwisseling komt niet zelden voor. Het raadplegen van sociale media is nuttig, mijn advies is om er zorgvuldig én verstandig mee om te gaan.