Zoeken
  1. Storting pensioen in fiscale ruimte bij PFZW binnenkort niet meer mogelijk: terecht?!

Storting pensioen in fiscale ruimte bij PFZW binnenkort niet meer mogelijk: terecht?!

Het bericht van PFZW op 3 april jl., waarin genoemd werd dat de premie-inleg en verdere opbouw Extra Pensioen per 1 juli 2013 niet langer mogelijk is, is opmerkelijk. Niet in de laatste plaats vanwege de motivering die aan dit besluit ten grondslag ligt.Extra PensioenVeel pensioenuitvoerders bieden aan deelnemers de mogelijkheid om het ouderdomspensioen te verhogen door premie te betalen voor een vrijwillige aanvullende pensioenmodule. De premie wordt dan gestort in zogenoemde fiscale premier...
Artikel | 19 april 2013 | Frédérique Hoppers
Het bericht van PFZW op 3 april jl., waarin genoemd werd dat de premie-inleg en verdere opbouw Extra Pensioen per 1 juli 2013 niet langer mogelijk is, is opmerkelijk. Niet in de laatste plaats vanwege de motivering die aan dit besluit ten grondslag ligt.

Extra Pensioen

Veel pensioenuitvoerders bieden aan deelnemers de mogelijkheid om het ouderdomspensioen te verhogen door premie te betalen voor een vrijwillige aanvullende pensioenmodule. De premie wordt dan gestort in zogenoemde fiscale premieruimte; ruimte die in het verleden niet benut is, terwijl deze ruimte er fiscaal gezien wel was. Is er geen fiscale premieruimte, dan moet de inleg stoppen. In feite komt de fiscale premieruimte neer op het verschil tussen wat in de pensioenregeling van de betreffende medewerker is opgebouwd en wat in fiscale zin in de pensioenregeling (op basis van de dienstverbandgegevens) opgebouwd had mogen worden.

Regelmatig storten deelnemers bedragen in de fiscale premieruimte. Ook bij diverse beëindigingsregelingen tussen een werkgever en een werknemer komt de toezegging van de werkgever om een dotatie te doen in de fiscale premieruimte, nog wel eens voor. Een dergelijke toezegging kan fiscaal aantrekkelijker zijn dan bijvoorbeeld voldoening van een beëindigingsvergoeding waarop normaliter de reguliere inhoudingen (loonheffing) verricht dienen te worden. Vanaf 1 juli 2013 lijkt dit echter door het besluit van PFZW geen optie meer.

Waarom geen Extra Pensioen meer?

PFZW noemt dat door maatregelen van de overheid per 1 januari 2013 de mogelijkheden om pensioen op te bouwen met Extra Pensioen beperkt zijn, met als gevolg dat dit vanaf 1 juli 2013 niet langer mogelijk is. Beide data kan ik niet plaatsen.

Het gewijzigde Witteveenkader treedt namelijk pas in werking per 1 januari 2014 door inwerkingtreding van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (VAP). Vanaf 1 januari 2014 is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar en wordt het maximale toegestane opbouwpercentage met 0,1% verlaagd. Als gevolg hiervan is op 28 december 2012 een nieuw staffelbesluit gepubliceerd. Dit besluit kàn worden toegepast in 2013, maar dat hoeft nog niet. Pas vanaf 1 januari 2014 moet met deze nieuwe fiscale begrenzing rekening worden gehouden. Het is overigens goedschiks mogelijk dat in 2014/2015 een verdere fiscale begrenzing gaat gelden in het licht van het sociaal akkoord van 11 april 2013 (waarin een verdere verlaging van de opbouwmogelijkheid genoemd wordt), maar zo ver is het nog niet.

Tot slot

Het is voor mij niet helder waarom PFZW nu al anticipeert op de begrensde fiscale opbouwmogelijkheden per 1 januari 2014; deelnemers en ook het pensioenfonds zouden juist baat kunnen hebben bij het optimaal benutten van de fiscale mogelijkheden zolang dat nog kan. Bovendien zal het per 1 januari 2014 geldende fiscale regime niet met terugwerkende kracht gaan gelden. Tot 1 januari 2014 kan dus worden opgebouwd volgens het huidige fiscale regime. Weliswaar zal de fiscale premieruimte in de toekomst verder nivelleren, de fiscale ruimte uit het verleden blijft (op basis van het destijds geldende regime) staan. Met belangstelling kijk ik uit naar de besluiten die andere fondsbesturen hierin gaan nemen. Via het kennisportal wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Zorginstellingen die - bijvoorbeeld in het licht van een minnelijke beëindigingsregeling - benieuwd zijn naar alternatieve opties voor het herstellen van eventuele pensioenschade, nodig ik graag uit om met onze pensioen- en arbeidsrechtadvocaten contact op te nemen.