Zoeken
  1. Strijd om hotelnamen: St. Regis vs Park Regis

Strijd om hotelnamen: St. Regis vs Park Regis

Sheraton claimt dat de merknaam "Park Regis" verwarringwekkend overeenstemt met haar merk "St. Regis", ingeschreven voor hotels en aanverwante diensten.Bij de toetsing of er inderdaad sprake is van verwarringsgevaar tussen merken dient naar vaste rechtspraak onder meer gekeken te worden naar de vraag in hoeverre de merken overeenstemmen, en in hoeverre de waren of diensten waarvoor zij zijn aangevraagd c.q. ingeschreven soortgelijk zijn.Overeenstemmende diensten?Staywell heeft het merk Park R...
Artikel | 08 juni 2016 | Joost Becker
Sheraton claimt dat de merknaam "Park Regis" verwarringwekkend overeenstemt met haar merk "St. Regis", ingeschreven voor hotels en aanverwante diensten.

Bij de toetsing of er inderdaad sprake is van verwarringsgevaar tussen merken dient naar vaste rechtspraak onder meer gekeken te worden naar de vraag in hoeverre de merken overeenstemmen, en in hoeverre de waren of diensten waarvoor zij zijn aangevraagd c.q. ingeschreven soortgelijk zijn.

Overeenstemmende diensten?

Staywell heeft het merk Park Regis aangevraagd onder meer voor klassen 35 en 43. De discussie gaat specifiek de volgende diensten, gesteld in de Engelse taal: ‘services for providing food and drink; temporary accommodation’‘advertising, marketing, promotion and publicity services and also promotional services for hotels, restaurants, bars and resorts (all the aforesaid services also provided on-line from a computer database or via the global communications network)’ versus ‘services for providing food and drink’ and ‘temporary accommodation’.

Het gerecht oordeelt om de volgende redenen dat hier sprake is van niet-gelijksoortige diensten:
Whilst ‘advertising, marketing, promotion and publicity services’ concern, in essence, specialised consultancy and support services for undertakings seeking to promote and develop their products or services, services for providing food and drink or temporary accommodation are directed at consumers as solutions for food and drink or temporary accommodation. As rightly stated by Staywell, promotion services provided by a third party to a hotel are not part of the service the hotel offers its customers, even if the hotel can take care of its promotion itself rather than calling on a third party for that service. It is a matter of exploring ways to attract greater numbers of customers for the hotel rather than providing any service to those customers. The same holds true for services for providing food and drink, just as similar reasoning is also valid in respect of ‘business management of hotels’. As rightly observed by the Opposition Division, such services are not generally offered by companies offering services for providing food and drink or hotel services, but by specialised companies, such as business consultants, who assist other companies in developing or implementing business strategies. The former may use services provided by consultants to improve the organisation of their own business, or to manage certain business management aspects themselves, but the purpose and nature of the services they offer their customers are different.

(...) ‘promotional services for hotels, restaurants, bars, resorts; business management of hotels’ in Class 35, on the one hand, and ‘services for providing food and drink; temporary accommodation’, on the other, are directed at a different public, with the former being intended for undertakings wishing to promote their services to a clientele likely to be interested in services for providing food and drink or temporary accommodation, with the result that the target public for the advertising or management services in question covered by the mark sought are those undertakings and not their clientele

Oftewel: advertentiediensten voor hotels zijn niet overeenstemmend met diensten voor tijdelijk verblijf en eten en drinken. Kort gezegd komt de redenering erop neer dat het adverteren voor hotels weliswaar samenhangt met de diensten die een zelf hotel levert, maar niettemin te ver afstaan van de kerndienst die een hotel zelf levert. Advertentiediensten zijn gericht op het binnenhalen van klanten, en worden niet zozeer zelf ook geleverd aan hotelgasten.

Dit verschil in diensten is genuanceerd, maar geeft in casu wel de doorslag. De claim wegens verwarringsgevaar wordt afgewezen voor de betreffende diensten, ook al bevatten beide (merk)namen het element REGIS.

Overeenstemmende merken?

De claim van het Sheraton slaagt wel daar waar het de andere overlappende diensten betreft waarvoor het merk Park Regis is aangevraagd. Daarbij speelt een rol dat in beide merken het element REGIS teveel overeenstemt, hetgeen leidt tot verwarringsgevaar.

Staywell betoogt dat er onvoldoende is gekeken naar het element PARK , en dat dit voldoende onderscheid met zou maken. Dit wijst het Gerecht af. Ze stelt hierbij dat visueel gezien de merken overeenstemmen. ‘REGIS’ is in beide merken een dominant element, aldus het oordeel. Hoewel er conceptuele verschillen zijn (de merken refereren naar een heilige respectievelijk een park), is er toch verwarringsgevaar. De visuele en auditieve overeenstemming weegt zwaarder dan het conceptuele verschil. Park Regis wordt dus inbreukmakend geacht voor diensten uit klasse 35.

Conclusies

Uit deze zaak blijkt weer eens dat het merkenrecht complex is. Bij het bepalen of een merknaam verwarring wekt met een bestaand merk, moeten alle omstandigheden van het geval bekeken worden. Belangrijke vraag daarbij is of de producten waarvoor deze ingeschreven of gebruikt worden hetzelfde zijn dan wel soortgelijk. Ook de samenstelling van het merk dient in de beoordeling te worden betrokken. In dit geval staan advertentie diensten te ver af van de kerndiensten van hotels, maar lijkt de naam Park Regis in het licht van de andere hotel-diensten teveel op St. Regis.

Joost Becker, advocaat merkenrecht