Zoeken
  1. Tarieven Erf- en schenkbelasting 2013

Tarieven Erf- en schenkbelasting 2013

Ieder jaar worden de vrijgestelde bedragen voor de erf- en schenkbelasting (beide geregeld in de successiewet) vastgesteld. De tarieven voor 2013 zijn sinds kort bekend en vindt u hieronder.  De erf- en schenkbelasting kennen dezelfde tariefstructuur, maar niet dezelfde vrijstellingen.TarieftabelBelaste verkrijgingPartner/kinderenKleinkinderenAnderen0-118.25410%18%30%118.254-en hoger20%36%40%De bij de belastingdienst erkende goede doelen (zogenaamde ANBI’s) zijn geen erf- en schenkbelasting v...
Artikel | 20 december 2012 | Dirkzwager
Ieder jaar worden de vrijgestelde bedragen voor de erf- en schenkbelasting (beide geregeld in de successiewet) vastgesteld. De tarieven voor 2013 zijn sinds kort bekend en vindt u hieronder.  De erf- en schenkbelasting kennen dezelfde tariefstructuur, maar niet dezelfde vrijstellingen.

Tarieftabel

Belaste verkrijging Partner/kinderen Kleinkinderen Anderen
0 - 118.254 10% 18% 30%
118.254 - en hoger 20% 36% 40%

De bij de belastingdienst erkende goede doelen (zogenaamde ANBI’s) zijn geen erf- en schenkbelasting verschuldigd.

Vrijstellingen
In de Successiewet is bepaald dat over een deel van een erfenis of schenking die u ontvangt geen belasting hoeft te worden betaald.

Vrijstellingen bij erfenissenVerkrijgers Vrijstelling
Echtgenoot, geregistreerd partners en samenwonende partners die aan de voorwaarden voldoen € 616.880,-  (denk aan pensioenimputatie*)
Zieke/gehandicapte kinderen onder voorwaarden € 58.604,-
Kinderen en kleinkinderen € 19.535,-
Ouders € 46.266,-
Anderen € 2.057,-

* Bij echtgenoten, geregistreerd partners en samenwoners wordt een gedeelte van het nabestaandenpensioen op de vrijstelling in mindering gebracht. Dit wordt pensioenimputatie genoemd.

 Vrijstellingen bij schenkingenVerkrijgers Vrijstelling
Kinderen € 5.141 per jaar
Kinderen tussen 18 en 35 jaar Eenmalige vrijstelling € 24.676 (alleen op verzoek). Kan verhoogd worden tot € 51.407 indien schenking wordt gebruikt voor eigen woning of studie van het kind.
Anderen € 2.057 per jaar