Zoeken
  1. TESTAMENT EN VOOGDIJ (II)

TESTAMENT EN VOOGDIJ (II)

Onlangs informeerde ik u over het wetsvoorstel dat door de Eerste Kamer is aangenomen waarbij de mogelijkheid is opgenomen om een voogd aan te wijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Het is nu mogelijk om via het invullen van een formulier een verzoek tot aantekening in het gezagsregister te doen.De mogelijkheid om de voogdij in een testament te regelen blijft echter ook bestaan. Indien u in uw huidige testament al een voogdijbepaling heeft opgenomen, dan blijft deze van kracht tot u...
Artikel | 07 mei 2014 | Annick Schenkenberg van Mierop
Onlangs informeerde ik u over het wetsvoorstel dat door de Eerste Kamer is aangenomen waarbij de mogelijkheid is opgenomen om een voogd aan te wijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Het is nu mogelijk om via het invullen van een formulier een verzoek tot aantekening in het gezagsregister te doen.

De mogelijkheid om de voogdij in een testament te regelen blijft echter ook bestaan. Indien u in uw huidige testament al een voogdijbepaling heeft opgenomen, dan blijft deze van kracht tot u een nieuwe voogd benoemt middels aantekening in het gezagsregister dan wel bij testament.

Het regelen van een voogdijbepaling in een testament kent voordelen ten opzichte van een aantekening in het gezagsregister. Zo kunnen er in een testament uitgebreide wensen worden opgenomen met betrekking tot bijvoorbeeld de opvoeding, leefomgeving en het onderwijs van uw kind.

Tevens kunt u in een testament iemand tot bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van uw kind. U kunt het bewind door laten lopen tot een latere leeftijd (bijvoorbeeld tot 23 jaar). Tevens is het mogelijk om een ander dan de door u benoemde voogd tot bewindvoerder te benoemen. Een testament kent daarnaast nog vele andere voordelen, waarover wij u graag informeren.