Zoeken
  1. U contracteert met de overheid (3)

U contracteert met de overheid (3)

Totstandkomingsvoorbehoud Wanneer u met een gemeente onderhandelt, treft u vaak een ambtenaar aan de andere zijde van de tafel. Wanneer u met deze ambtenaar over de inhoud van een (concept)overeenkomst onderhandelt, is het goed om kritisch naar de inhoud daarvan te kijken.In veruit de meeste gevallen zal door de ambtenaar een voorwaarde worden gesteld voor binding van de gemeente aan de conceptovereenkomst. Niet alle voorwaardes zijn echter hetzelfde. Zo is het mogelijk dat er een totstandkom...
Artikel | 30 november 2015 | Dirkzwager
Totstandkomingsvoorbehoud

Wanneer u met een gemeente onderhandelt, treft u vaak een ambtenaar aan de andere zijde van de tafel. Wanneer u met deze ambtenaar over de inhoud van een (concept)overeenkomst onderhandelt, is het goed om kritisch naar de inhoud daarvan te kijken.

In veruit de meeste gevallen zal door de ambtenaar een voorwaarde worden gesteld voor binding van de gemeente aan de conceptovereenkomst. Niet alle voorwaardes zijn echter hetzelfde. Zo is het mogelijk dat er een totstandkomingsvoorbehoud wordt gemaakt. Het totstandkomingsvoorbehoud is een voorwaarde die eraan in de weg staat dat er een overeenkomst tot stand komt. Wanneer de voorwaarde wordt gesteld dat de overeenkomst uitsluitend tot stand kan komen na goedkeuring en een positief besluit van het College van Burgemeester en Wethouders, heeft u te maken met een gangbaar voorbehoud. Immers, het College van Burgemeester en Wethouders is wettelijk gezien bevoegd om daartoe te beslissen (zie artikel structuur van de overheid).

Heeft u te maken met een totstandkomingsvoorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad, dan heeft u te maken met een uitgebreider voorbehoud. De gemeenteraad is immers formeel gezien geen partij bij de totstandkoming van overeenkomsten. Het is echter wel mogelijk om overeen te komen dat de gemeenteraad een rol zal spelen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Wanneer er een totstandkomingsvoorbehoud als voormeld in het contract is opgenomen, moet u er zich van bewust zijn dat de gemeenteraad een onafhankelijk orgaan is dat een eigen afwegingskader en beslissingsbevoegdheid kent. Dit betekent dat de Raad niet gebonden is aan een advies of een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. Benieuwd naar een uitspraak van de rechter hierover? U leest het hier.

Tip!

Een veelgemaakte fout is het niet onderkennen van de bevoegdheidsverdeling binnen een gemeente. Ben u daarvan bewust en zorg ervoor dat u zich geen ruimer totstandkomingsvoorbehoud ‘in de maag laat splitsen’ dan strikt noodzakelijk.

Heeft u te maken met een contract met een overheidsinstantie als gemeente of provincie? Neem contact op met mr. Charlotte Raaimakers, advocaat Overheid & Vastgoed te Nijmegen.