Zoeken
  1. U contracteert met de overheid (5)

U contracteert met de overheid (5)

Schadevergoeding Wanneer u met een gemeente onderhandelt, treft u vaak een ambtenaar aan de andere zijde van de tafel. In veruit de meeste gevallen zal door de ambtenaar een voorwaarde worden gesteld voor binding van de gemeente aan de conceptovereenkomst.Wanneer u als ondernemer denkt met de gemeente een overeenkomst te zijn aangegaan en u wordt in deze verwachting teleurgesteld, zijn er omstandigheden denkbaar waarin u aanspraak heeft op schadevergoeding.In de eerste plaats is het mogelijk...
Artikel | 30 november 2015 | Dirkzwager
Schadevergoeding

Wanneer u met een gemeente onderhandelt, treft u vaak een ambtenaar aan de andere zijde van de tafel. In veruit de meeste gevallen zal door de ambtenaar een voorwaarde worden gesteld voor binding van de gemeente aan de conceptovereenkomst.

Wanneer u als ondernemer denkt met de gemeente een overeenkomst te zijn aangegaan en u wordt in deze verwachting teleurgesteld, zijn er omstandigheden denkbaar waarin u aanspraak heeft op schadevergoeding.

In de eerste plaats is het mogelijk dat de onderhandelingen van een dusdanige aard en intensiteit zijn dat de gemeente niet zonder schadevergoeding aan u te betalen de onderhandelingen kan verbreken. Benieuwd naar een uitspraak van de rechter hierover? U leest het hier.

Een andere mogelijkheid is dat er zich bijzondere feiten en omstandigheden voordoen die meebrengen dat de personen die namens de gemeente met u in gesprek zijn, u er ondanks de wettelijke bevoegdheidsverdeling, voor moeten waarschuwen dat een bevoegd orgaan nog toestemming zou moeten geven voor het handelen van die personen. Dit speelde bijvoorbeeld in de zogenaamde Vitesse-zaak. In die zaak werden door gedeputeerde staten zeer gedetailleerde aanwijzingen aan Vitesse c.s. gegeven en toezeggingen gedaan dat ook de Provincie een financiële bijdrage zou leveren, zonder dat er daarbij werd gewaarschuwd dat uiteindelijk het bevoegde orgaan (provinciale staten) nog de vereiste toestemming voor dat handelen zou moeten geven. Gelet op die bijzondere omstandigheden had er gewaarschuwd moeten worden en handelde de Provincie onrechtmatig jegens Vitesse c.s. door dit niet te doen. Benieuwd naar de uitspraak van de rechter hierover? U leest het hier.

Tip!

Zijn er aan u toezeggingen gedaan en lijdt u grote schade door het niet nakomen daarvan, dan is het goed om te weten dat er bijzondere omstandigheden kunnen spelen waardoor de overheid op grond van onrechtmatige daad verplicht is uw schade te vergoeden. U moet zich er echter wel van bewust zijn dat dit alleen in uitzonderlijke situaties aan de orde zal kunnen komen.

Wilt u meer weten over contracteren met overheidsinstanties zoals gemeente en provincie? Neem contact op met Charlotte Raaimakers, advocaat Overheid & Vastgoed te Nijmegen.