Zoeken
  1. Uitgangspunten Commissie gelijke behandeling bij toelating horeca

Uitgangspunten Commissie gelijke behandeling bij toelating horeca

De Commissie hanteert als vast uitgangspunt dat de procedure bij toelating/weigering van personen voor iedereen inzichtelijk en controleerbaar moet zijn en dat die procedure ook systematisch uitgevoerd moet worden. Een voorbeeld daarvan is het hanteren van toegangspasjes voor vaste klanten: op die manier is voor iedereen zichtbaar dat iemand een vaste klant is en dat op een avond systematisch alleen de vaste klanten worden toegelaten. Wanneer niet aan dit uitgangspunt wordt voldaan, kan de Co...
Artikel | 03 september 2015 | Dirkzwager
De Commissie hanteert als vast uitgangspunt dat de procedure bij toelating/weigering van personen voor iedereen inzichtelijk en controleerbaar moet zijn en dat die procedure ook systematisch uitgevoerd moet worden. Een voorbeeld daarvan is het hanteren van toegangspasjes voor vaste klanten: op die manier is voor iedereen zichtbaar dat iemand een vaste klant is en dat op een avond systematisch alleen de vaste klanten worden toegelaten. Wanneer niet aan dit uitgangspunt wordt voldaan, kan de Commissie daarin een aanwijzing zien dat er onderscheid wordt gemaakt en dat is verboden. Een ander voorbeeld van verboden onderscheid is bij een groep jongeren alleen de allochtoon te vragen naar zijn identiteitsbewijs voor leeftijdscontrole terwijl de rest van de groep nóg jonger was.

De Commissie vindt het ook noodzakelijk dat ter plekke wordt medegedeeld wat de reden is om iemand de toegang te weigeren. Indien dit niet wordt gedaan, zou namelijk de indruk kunnen ontstaan dat iemand vanwege (bijvoorbeeld) zijn ras of afkomst wordt geweigerd. Het enkele feit dat de reden niet wordt medegedeeld maakt niet dat er dan sprake zou zijn van discriminatie, maar levert een aanwijzing daarvoor op. Het is echter wel verstandig om meteen mede te (laten) delen wat de reden voor weigering is.

Daarnaast is de Commissie van oordeel dat klachten over discriminatie in het kader van de dienstverlening zorgvuldig onderzocht moeten worden door de verantwoordelijke leiding. Wordt er geen of onzorgvuldig onderzoek gedaan, dan schiet de ondernemer tekort in de verplichting om zich te onthouden van discriminatie. De ondernemer kan zich daarbij niet verschuilen achter een door hem ingeschakelde derde partij die de toelating moet verzorgen, bijvoorbeeld het beveiligingsbedrijf.

Afronding
Discriminatie is een teer punt bij velen. Gelet op het toetsingskader van de Commissie zijn er wel een aantal zaken die u kunt ondernemen om correct met (klachten over) discriminatie om te gaan. Kernwoorden daarbij zijn transparantie en communicatie. Het is dan ook aan te bevelen om duidelijke protocollen te hanteren, zowel bij toelating als bij onverhoopte klachten van gasten. Geef de klant te allen tijde een passende reactie. Op die manier toont u aan dat er in uw onderneming geen onderscheid wordt gemaakt en dat u klachten daarover serieus neemt, ongeacht of de klacht terecht is of niet.

Wilt u meer weten over uw horeca-vastgoed? Neem contact op met Charlotte Raaimakers, advocaat.

Méér juridisch vaknieuws en de Leisure & Hospitality specialisten van Dirkzwager Advocaten & Notarissen N.V., kunt u vinden op leisure.dirkzwager.nl.