Zoeken
  1. Update: Minimumloonwetgeving

Update: Minimumloonwetgeving

Eerder berichtten wij u al over  de gevolgen van de minimumloonwetgeving voor buitenlandse werkgevers. Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van minimumloonwetgeving is het tijd voor een kleine update:I)       Wie valt er onder de minimumloonwetgeving? a. Wist u dat ook de bemanning van schepen en vliegtuigen onder de minimumloonwetgeving kan vallen?Schepen, die onder een Duitse vlag varen, vallen in beginsel onder de minimumloonwetgeving. Maar ook schepen onder de vlag van een ander...
Artikel | 11 maart 2015 | Kristin Schenkel
Eerder berichtten wij u al over  de gevolgen van de minimumloonwetgeving voor buitenlandse werkgevers. Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van minimumloonwetgeving is het tijd voor een kleine update:

I)       Wie valt er onder de minimumloonwetgeving? 

a. Wist u dat ook de bemanning van schepen en vliegtuigen onder de minimumloonwetgeving kan vallen?
Schepen, die onder een Duitse vlag varen, vallen in beginsel onder de minimumloonwetgeving. Maar ook schepen onder de vlag van een ander land kunnen onder de minimumloonwetgeving vallen. Dit geldt zowel voor de binnenscheepvaart als ook voor schepen die voor de Duitse kust door Duitse wateren varen. Anders dan wat betreft de transitvrachtwagenchauffeurs is er nog geen uitzondering voor de bemanning van schepen gemaakt. Hetzelfde geldt voor de bemanning van vliegtuigen die op Duitse luchthavens landen of door de Duitse luchtruimte vliegen. De bondsminister voor arbeid en sociale aangelegenheid heeft herhaaldelijk benadrukt dat er geen uitzonderingen van een heel gebied beslaande minimumloon gemaakt moeten worden.


b. Wist u dat de werknemers van buitenlandse bedrijven, die slechts enkele dagen in Duitsland werkzaam zijn ook onder de minimumloonwetgeving vallen?
In beginsel geldt de minimumloonwetgeving voor iedereen die in Duitsland werkzaam is. Ook buitenlandse werkgevers die hun werknemers slechts voor een montage of enkele uren naar Duitsland sturen, moeten bepaalde regels in de minimumloonwetgeving nakomen. Dit geldt dus ook voor het uitlenen van werknemers, zoals bijvoorbeeld in het geval van detachering.


c. Wist u dat aannemers die in Duitsland onderaannemers inschakelen, borg staan voor de uitbetaling van onderaannemers aan hun personeel conform de minimumloonwetgeving?
Hoofdaannemers moeten erop toezien – en staan indien nodig garant - dat (buitenlandse) onderaannemers, werkzaam in Duitsland, de regels van de minimumloonwetgeving naleven. Gezien de behoorlijke boetes, die op kunnen lopen tot € 500.000,-, zal dit ook invloed hebben op de keuze van onderaannemers bij aanbestedingen of grote bouwprojecten. Het is buitenlandse werkgevers dan ook aan te bevelen op de hoogte te zijn van de gevolgen van de nieuwe wetgeving en hierdoor in te kunnen spelen op de behoeftes van hun potentiële contractpartners


d. Wist u dat amateur-sporters niet onder de minimumloonwet vallen?
In een gesprek met de Duitse Voetbal Bond (DFB) en de Duitse Olympische Sport Bond (DOSB) bevestigde de bondsminister voor arbeid en sociale aangelegenheden, dat de minimumloonwetgeving niet op amateur- sporters van toepassing is. Een groot aantal sportverenigingen in Duitsland betaalt hun amateur- sporters een kleine maandelijkse vergoeding van enkele honderd euro’s. Bij de invoering van de minimumloonwetgeving ontstond verwarring maar ook onrust of ook zij het minimumloon van € 8,50 per uur verschuldigd zijn.


II)     Bent u op de hoogte van de gevolgen die de minimumloonwetgeving voor uw bedrijf kan hebben?

a. Weet u welke toeslagen en betalingen met het minimumloon verrekend mogen worden en welke boven op de minimumloon vergoed moeten worden?
Het minimumloon bedraagt € 8,50 per uur. Anders dan in Nederland bestaat er geen glijdende schaal ten opzichte van de leeftijd van werknemers. Toeslagen voor nachtwerk of voor gevarensituaties mogen niet met het bedrag van € 8,50 verrekend worden, maar moeten boven op dit bedrag vergoed worden. Ook fooi mag niet verrekend worden maar moet steeds boven op het minimumloon uitbetaald worden. Het ter beschikking stellen van werkkleding maakt eveneens geen deel uit van het loon en kan dus niet worden verrekend. Moeilijker ligt het wat betreft eenmalige betalingen zoals bijvoorbeeld een dertiende maand of een (variabele) bonus. Hierbij moet worden gekeken of de betaling als tegenprestatie voor het verrichte werk wordt gedaan of als beloning voor  loyaliteit jegens de werkgever (bonus). Werkgevers die vrijwillige betalingen zeker op het minimumloon willen aanrekenen kunnen eventuele onduidelijke juridische situaties door een zogenaamde “Änderungskündigung” (aanpassing in de arbeidsovereenkomst) opnieuw ordenen.


b. Wist u dat voor de meeste branches een meldplicht geldt als u als buitenlandse werkgever medewerkers in Duitsland laat werken?
Een heel belangrijk en in de media nog onderbelicht aspect van de nieuwe wetgeving is de vergaande meldplicht van buitenlandse werkgevers en de controlemogelijkheden van de Duitse douane. Voor heel veel branches geldt deze meldplicht, waarvoor de Duitse douane maar liefst zes verschillende Duitstalige formulieren ter beschikking stelt. Bij het uitzoeken welk formulier op de concrete situatie van een buitenlandse werkgever van toepassing is, moet de werkgever door een aantal informatiepagina’s heen klikken en het systeem van regel en uitzondering begrijpen en voor zichzelf toetsen. Het invullen van het formulier is echter niet voldoende. In veel gevallen is de buitenlandse werkgever verplicht een Duits adres voor een ontvangstbevoegde persoon aan te geven en moet hij tevens op een adres in Duitsland de Duitstalige arbeidsovereenkomst, Duitstalige salarisoverzichten en andere eveneens Duitstalige documentatie voor een inspectie van de Duitse douane ter beschikking stellen. Het is buitenlandse werkgevers nadrukkelijk aan te bevelen deze regelgeving na te leven, de Duitse douane heeft aangekondigd tot 2019 1.600 extra werknemers aan te nemen om te controleren of bedrijven de minimumloonwetgeving in Duitsland nakomen.