De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vennootschapsrechtelijke gevolgen van een "harde" Brexit

Vennootschapsrechtelijke gevolgen van een "harde" Brexit

In de voorgaande Brexit-artikelen van verschillende van onze kantoorgenoten is het verlies van de vrijheid van vestiging reeds aan de orde gekomen. Ook op vennootschapsrechtelijk gebied - onder andere in het kader van fusies en (her)structureringen - kan het verlies van de vrijheid van vestiging tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk nadelige gevolgen met zich brengen.
Auteur artikelDeline Kruitbosch
Gepubliceerd22 januari 2019
Laatst gewijzigd22 januari 2019
Leestijd 

Grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting

Binnen de Europese Unie kunnen vennootschappen van de verschillende lidstaten met elkaar fuseren op grond van Europese en daarop gebaseerde nationale regelgeving en kan een vennootschap naar het recht van de ene lidstaat worden omgezet naar een vennootschap van het recht van de andere lidstaat vanwege de vrijheid van vestiging zoals vastgelegd in artikel 49 jo art. 54 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, en onder andere de arresten van het Europese Hof van Justitie Sevic, Cartesio, Vale en Polbud. Aangenomen wordt ook dat een grensoverschrijdende splitsing binnen de Europese Unie op dezelfde basis mogelijk is.

Zoals reeds beschreven in de voorgaande artikelen, zal de vrijheid van vestiging als ook de daarop gebaseerde nationale regelgeving als gevolg van een harde Brexit niet meer gelden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bij een grensoverschrijdende omzetting of fusie van of met een UK-vennootschap kan daarom geen beroep meer worden gedaan op de vrijheid van vestiging of de daarop gebaseerde nationale regelgeving. Na een harde Brexit kan daarna slechts een beroep worden gedaan op het internationale privaatrecht.

Een groot nadeel hierbij, is dat de Nederlandse wetgeving op dit moment nog géén mogelijkheid biedt om een vennootschap grensoverschrijdend om te zetten/fuseren/splitsen op grond van het internationaal privaatrecht. Een grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing waar een UK-vennootschap en een Nederlandse vennootschap bij zijn betrokken zal daarom na een harde Brexit (nagenoeg) onmogelijk zijn, tenzij nieuwe wetgeving zou worden geïmplementeerd.

UK Limited gevestigd in Nederland

Er zijn talrijke ondernemingen die handel drijven vanuit het Verenigd Koninkrijk met Nederland, dan wel vanuit Nederland met het Verenigd Koninkrijk. In deze situaties zal men onder meer tegen grenscontroles met bijbehorende douaneformaliteiten en heffingen aan lopen, zoals ook uiteengezet in de artikelen van mijn kantoorgenoten.

Het is goed voorstelbaar dat u, als u intensief handelt met het Verenigd Koninkrijk, gebruik maakt van een UK Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, dan wel juist met vestiging in Nederland. In het Nederlandse handelsregister zijn verschillende UK Limited's ingeschreven.

Rechtspersonen opgericht binnen de Europese Unie mogen op grond van de vrijheid van vestiging en daarop gebaseerde regelgeving en uitspraken van het Europese Hof van Justitie, hun werkzaamheden volledig binnen een andere lidstaat uitvoeren. De lidstaat mag geen aanvullende verplichtingen aan deze vennootschap opleggen op grond van het feit dat er sprake is van een buitenlandse vennootschap.

De UK Limited kan na een harde Brexit niet langer een beroep doen op de vrijheid van vestiging, en zal wél moeten gaan voldoen aan de aanvullende eisen die de Nederlandse wetgever heeft gesteld aan buitenlandse vennootschappen in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. Deze aanvullende vereisten behelzen onder andere het verstrekken van bepaalde informatie aan het handelsregister en het voldoen aan enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, onder andere inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Groep met topholding of sub holding in het Verenigd Koninkrijk

Indien u momenteel een top holding of sub holding in het Verenigd Koninkrijk heeft, met daaronder een aantal Europese werkmaatschappijen, kan het na een harde Brexit aanbeveling verdienen om deze topholding of subholding te verplaatsen naar Nederland (of een andere Europese lidstaat), zodat dit gedeelte van uw onderneming kan blijven genieten van de voordelen van de Europese interne markt. Bijbehorende voordelen van de vestiging in Nederland is dat Nederland: (i) flexibele vennootschapsrechtelijke wetgeving kent, (ii) de mogelijkheid kent om gebruik te maken van een one-tier board naar Angelsaksisch model én (iii) een fiscaal gunstig vestigingsklimaat kent.

Advies

Wij adviseren u, indien u betrokken bent bij UK-vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk of in Nederland, u goed te laten informeren over de voor u optimale juridische en fiscale structuur en de door uw onderneming na te leven verplichtingen. Wist u bijvoorbeeld dat niet-naleving van regelgeving kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en zelfs een economisch delict kan opleveren? Onze specialisten voorzien u graag van advies op maat.

Beoordeel dit artikel