Zoeken
  1. Verhoging pensioenleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar: heeft u al actie ondernomen?

Verhoging pensioenleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar: heeft u al actie ondernomen?

In een eerdere bijdrage heb ik u geïnformeerd over het nieuwe pensioenwijzigingstraject waarmee werkgevers snel aan de slag moeten. Hoewel er ook werkgevers en ondernemingsraden zijn die hier daadwerkelijk al mee bezig zijn, zijn er nog genoeg werkgevers en ondernemingsraden te vinden die nog helemaal niet in actie zijn gekomen. Zij zullen nu toch echt snel in actie moeten komen om fiscale problemen tegen te gaan! Aanleiding voor het pensioenwijzigingstraject is een verhoging van de fiscale p...
Artikel | 18 oktober 2017 | Frédérique Hoppers
In een eerdere bijdrage heb ik u geïnformeerd over het nieuwe pensioenwijzigingstraject waarmee werkgevers snel aan de slag moeten. Hoewel er ook werkgevers en ondernemingsraden zijn die hier daadwerkelijk al mee bezig zijn, zijn er nog genoeg werkgevers en ondernemingsraden te vinden die nog helemaal niet in actie zijn gekomen. Zij zullen nu toch echt snel in actie moeten komen om fiscale problemen tegen te gaan! Aanleiding voor het pensioenwijzigingstraject is een verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd (de leeftijd in het pensioenreglement) naar 68 jaar. Ga er niet vanuit dat deze wijziging automatisch gaat gelden! De werkgever zal hierover met de werknemers en de OR om tafel moeten, met het uiteindelijke verzoek om instemming te verlenen.

Deze wijziging betekent een langere periode van pensioenopbouw, voor zover de werknemer daadwerkelijk werkzaam blijft tot 68 jaar. De wijziging betekent echter ook vaak een lagere pensioenopbouw. En een lagere premielast voor - veelal - de werkgever. Juist deze consequenties maken dat het wijzigingstraject gecompliceerder en tijdrovender is dan vaak gedacht. Discussies over of de werknemer voor deze achteruitgang gecompenseerd moet worden en hoe die compensatie er dan uit zou moeten zien, zijn aan de orde van de dag. Ook roept dit traject de vraag op of de werkgever de arbeidsovereenkomst niet langer dan tot de AOW-leeftijd (die namelijk vooralsnog lager ligt dan 68 jaar) moet laten voortduren. Kortom: er moet het nodige uitgezocht en wellicht ook uitonderhandeld worden. Hoe dan ook zal de pensioenregeling moeten worden aangepast om binnen het fiscale regime te kunnen blijven. Niemand wil immers met een fiscaal bovenmatige regeling geconfronteerd worden!

Op 29 september 2017 heeft de Belastingdienst in een Vraag & Antwoord uiteengezet hoe dit nieuwe fiscale regime zich vertaald naar de (voorlopig aangepaste) premiestaffels. Dit kan vergeleken worden met de staffels die werkgevers nu hanteren; dan wordt snel genoeg inzichtelijk of de verhoging van de pensioenrichtleeftijd inderdaad een teruggang in beschikbaar te stellen premiepercentages betekent. De pensioenuitvoerder, de pensioenadviseur en/of de assurantietussenpersoon zal hier wellicht ook meer inzicht in verschaffen. U als werkgever bent uiteindelijk aan zet en zult de instemming van de ondernemingsraad en de werknemers moeten zien te krijgen! Mijn eBook biedt alle handvatten voor dit wijzigingstraject.