Zoeken
  1. Verhoogde schenkingsvrijstelling 2017, actie nodig in 2016?

Verhoogde schenkingsvrijstelling 2017, actie nodig in 2016?

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, waarover ik eerder schreef, zal in 2017 worden ingevoerd.Er gelden belangrijke overgangsregels voor de schenking van ouders aan kind indien de begiftigde reeds voor 1 januari 2017 een beroep heeft gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie periodes.Vóór 2010Wanneer een kind voor 1 januari 2010 een beroep heeft gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling, heeft dit kind in 2016 recht op een...
Artikel | 14 maart 2016 | Annick Schenkenberg van Mierop
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, waarover ik eerder schreef, zal in 2017 worden ingevoerd.

Er gelden belangrijke overgangsregels voor de schenking van ouders aan kind indien de begiftigde reeds voor 1 januari 2017 een beroep heeft gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie periodes.

Vóór 2010
Wanneer een kind voor 1 januari 2010 een beroep heeft gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling, heeft dit kind in 2016 recht op een inhaalvrijstelling van € 27.570, mits de schenking wordt besteed aan de woning en het kind de leeftijd van 40 jaar nog steeds niet heeft bereikt. Vervolgens kan er in 2017 en 2018 nog een beroep worden gedaan op een extra vrijstelling van ongeveer € 47.000 ten behoeve van de eigen woning.
Het is dus van belang dat deze groep vóór 1 januari 2017 een schenking heeft gekregen met een beroep op de inhaalvrijstelling indien zij in aanmerking willen komen voor de aanvullende vrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

2010 tot en met 2014
Als een kind in de jaren 2010 tot en met 2014 een beroep heeft gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling of inhaalvrijstelling, kan er in 2017 geen beroep worden gedaan op de aanvullende schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

2015 en 2016
Kinderen die in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling van € 25.449 (2015: € 25.322) of de extra verhoogde vrijstelling van € 53.016 (2015: € 52.752) hebben alleen in 2017 of 2018 nog recht op een aanvullende schenking totdat zij de volledige vrijstelling van € 100.000 hebben benut. Het is van belang dat het kind dan de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt. Ook hier moet men opletten dat deze vrijstelling niet ongebruikt verloren gaat op 1 januari 2019.

Actie nodig in 2016?
Kinderen die vóór 1 januari 2010 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling dienen nog in 2016 de inhaalvrijstelling te benutten om vervolgens in 2017 aanmerking te komen voor de aanvullende schenkingsvrijstelling.