De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning

Verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning

In Vastgoedrecht nr. 4 is een artikel van Denise Sauer verschenen over de verhuiskostenvergoeding voor huurders bij renovatie. De Hoge Raad heeft hieromtrent onlangs prejudiciële vragen beantwoord. De vragen werden aan de Hoge Raad gesteld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak die door Robert Rijpstra en Denise Sauer werd behandeld.Regeling verhuiskostenvergoedingDe belangrijkste overweging van de Hoge Raad is dat de regeling over verhuiskostenvergoeding die een verhuurder aan ee...
Leestijd 
Auteur artikel Denise Sauer
Gepubliceerd 04 oktober 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 

In Vastgoedrecht nr. 4 is een artikel van Denise Sauer verschenen over de verhuiskostenvergoeding voor huurders bij renovatie. De Hoge Raad heeft hieromtrent onlangs prejudiciële vragen beantwoord. De vragen werden aan de Hoge Raad gesteld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak die door Robert Rijpstra en Denise Sauer werd behandeld.


Regeling verhuiskostenvergoeding
De belangrijkste overweging van de Hoge Raad is dat de regeling over verhuiskostenvergoeding die een verhuurder aan een huurder moet betalen bij renovatie van de woning waarbij tijdelijke verhuizing noodzakelijk is, van dwingend recht is. Dat betekent dat partijen hier niet contractueel van kunnen afwijken. Daarnaast concludeerde de Hoge Raad dat dit niet anders  is indien de renovatie op initiatief van de huurder plaatsvindt. Ook dan is verhuurder aan huurder een verhuiskostenvergoeding verschuldigd.


Van belang is evenwel dat de werkzaamheden aan de woning daadwerkelijk als “renovatie” kwalificeren. Indien de werkzaamheden als “dringende werkzaamheden” kwalificeren, en de huurder daarom tijdelijk moet verhuizen, zal géén verhuiskostenvergoeding behoeven te worden betaald. Bij een combinatie tussen dringende werkzaamheden en renovatie, zal dus dienen te worden vastgesteld welke werkzaamheden tot verhuizing nopen.


De Hoge Raad heeft voor de kwalificatievraag een aantal criteria gegeven. Kortgezegd overweegt de Hoge Raad dat renovatie moet leiden tot een toename van het woongenot, als gevolg van de vervangende nieuwbouw dan wel als gevolg van de gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande woning door middel van een (fysieke) verandering of toevoeging. Er is geen sprake van renovatie indien slechts de aan de huurder geboden service wordt uitgebreid. Het begrip dringende werkzaamheden ziet op werkzaamheden die bij uitstel tot extra kosten of tot schade of nadeel zouden kunnen leiden. Anders dan bij renovatie zijn dringende werkzaamheden dus niet steeds gericht op een toename van het woongenot.


Voor de mogelijke gevolgen van dit arrest in de praktijk, wordt verwezen naar het artikel.


Heeft u vragen over het artikel of over verhuiskostenvergoeding voor huurders, neem dan contact op met Denise Sauer.