Zoeken
  1. Verlaagd overdrachtsbelasting tarief voor woningen gebruikt als schoolgebouw

Verlaagd overdrachtsbelasting tarief voor woningen gebruikt als schoolgebouw

Zoals in het artikel “verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor woonzorgwoningen” omschreven, geldt het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% alleen voor onroerende zaken die op het moment van levering naar hun aard zijn bestemd voor bewoning. De rechtbank Zeeland West-Brabant kreeg onlangs de navolgende zaak voorgelegd.De gemeente laat 4 woningen bouwen, die ook een woonbestemming krijgen. De woningen worden gedurende een periode van ongeveer 12,5 jaar gebruikt als schoolgeb...
Auteur artikelAnouk Bisseling
Gepubliceerd28 november 2014
Laatst gewijzigd28 november 2014
Leestijd 
Zoals in het artikel “verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor woonzorgwoningen” omschreven, geldt het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% alleen voor onroerende zaken die op het moment van levering naar hun aard zijn bestemd voor bewoning. De rechtbank Zeeland West-Brabant kreeg onlangs de navolgende zaak voorgelegd.

De gemeente laat 4 woningen bouwen, die ook een woonbestemming krijgen. De woningen worden gedurende een periode van ongeveer 12,5 jaar gebruikt als schoolgebouw. Om die reden is een corridor gebouwd om de woningen met elkaar te verbinden en is tussen de woningen een gymzaal gebouwd.

Het gebouw komt leeg te staan in afwachting van verkoop. Na ongeveer 2 jaar verkrijgt X een deel van het gebouw, namelijk 2 woningen en levert die direct door aan particulieren. X zorgt voor sloop van de corridor en de gymzaal, waarna de particulieren de woningen gaan bewonen. X is, in tegenstelling tot de belastinginspecteur, van mening dat over de verkrijging van de 2 woningen 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd. De rechtbank is het met X eens. Zij is van oordeel dat, gelet op alle feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang gezien, de onroerende zaken op het moment van levering als woningen zijn te kwalificeren. De onroerende zaken zijn namelijk naar hun aard bestemd voor bewoning en al gedurende 2 jaar niet meer in gebruik als schoolgebouw. Het feit dat er nog verbouwd moest worden na de levering is naar het oordeel van de rechtbank te vergelijken met de situatie van een casco-woning. Ook het feit dat de corridor en de gymzaal nog niet waren afgebroken, maakt dit niet anders.