Zoeken
  1. Verlengde uitzondering central clearing derivaten voor pensioenfondsen

Verlengde uitzondering central clearing derivaten voor pensioenfondsen

Menig pensioenfonds maakt bij het beleggingsbeleid gebruik van ‘over-the-counter-derivaten’ (OTC-derivaten). Derivaten zijn namelijk een belangrijk instrument om rente-en valutarisico’s af te dekken. Sinds inwerkingtreding van de EMIR-verordening (European Markets Infrastructure Regulation) bestaat vanuit veiligheidsoogpunt onder andere de verplichting om het afwikkelen van OTC-derivaten via een centrale tegenpartij (Central Clearing Counterparty, CCP) te laten lopen. Deze verplichting noemt...
Auteur artikelFrédérique Hoppers
Gepubliceerd29 september 2015
Laatst gewijzigd29 september 2015
Leestijd 
Menig pensioenfonds maakt bij het beleggingsbeleid gebruik van ‘over-the-counter-derivaten’ (OTC-derivaten). Derivaten zijn namelijk een belangrijk instrument om rente-en valutarisico’s af te dekken. Sinds inwerkingtreding van de EMIR-verordening (European Markets Infrastructure Regulation) bestaat vanuit veiligheidsoogpunt onder andere de verplichting om het afwikkelen van OTC-derivaten via een centrale tegenpartij (Central Clearing Counterparty, CCP) te laten lopen. Deze verplichting noemt men ook wel central clearing en geldt sinds augustus 2012. Hoewel de Europese derivatenverordening ook geldt voor pensioenfondsen, is specifiek voor de verplichting van central clearing een vrijstelling voor een periode van drie jaar voor pensioenfondsen vastgelegd.

De verplichting tot het verhandelen van derivaten via een CCP zou voor pensioenfondsen tot grote problemen hebben geleid, omdat in dat geval een onderpand/waarborgsom aan de CCP in cash moet worden gestort. Dit zou voor de pensioenfondsen tot de nodige kosten en liquiditeits­risico’s hebben geleid. Juist daarom is in 2012 een vrijstelling voor een periode van drie jaar overeengekomen. Nog immer bestaat dit bezwaar voor central clearing voor pensioen­fondsen; de vrijstelling is daarom verlengd tot augustus 2017. Er bestaat de mogelijkheid van verlenging voor nog een jaar (derhalve tot augustus 2018). De komende periode zal dus goed benut moeten worden om op zoek te gaan naar verschillende oplossingsrichtingen.

Via dit kennisportal wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom o.a. financieel pensioenrecht en pensioentoezicht.