Zoeken
  1. Verlenging criteria financierbaarheid erfpachtrechten

Verlenging criteria financierbaarheid erfpachtrechten

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft onlangs bekend gemaakt dat de “criteria financierbaarheid erfpachtrechten” (Criteria) ook worden toegepast op particuliere erfpachtrechten die worden gevestigd tot en met 31 december 2012.Criteria financiering particuliere erfpachtZoals blijkt uit het artikel “Onzekerheid financiering van nieuwe erfpacht” was er onduidelijkheid over de toepassing van voormelde Criteria voor erfpachtrechten die vanaf april 2012 gevestigd werden, aangezien de NVB...
Artikel | 14 september 2012 | Anouk Bisseling
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft onlangs bekend gemaakt dat de “criteria financierbaarheid erfpachtrechten” (Criteria) ook worden toegepast op particuliere erfpachtrechten die worden gevestigd tot en met 31 december 2012.

Criteria financiering particuliere erfpacht
Zoals blijkt uit het artikel “Onzekerheid financiering van nieuwe erfpacht” was er onduidelijkheid over de toepassing van voormelde Criteria voor erfpachtrechten die vanaf april 2012 gevestigd werden, aangezien de NVB had aangegeven dat de Criteria slechts gelden voor erfpachtrechten die waren gevestigd vóór 1 april 2012. Het besluit van de NVB zorgt ervoor dat notarissen voor particuliere erfpachtrechten met betrekking tot woningen die gevestigd worden vóór 1 januari 2013 een notariële opinie af kunnen geven. Deze opinie geeft aan of de erfpachtvoorwaarden helder zijn over de lasten voor de erfpachter gedurende de looptijd van het erfpachtrecht en de elementen die de waarde van het erfpachtrecht beïnvloeden.

Bancaire richtlijn
De NVB stelt dat de erfpachtrechten niet alleen helder moeten zijn, maar ook evenwichtig en gebaseerd op een logische en begrijpelijke systematiek. De NVB heeft een “bancaire richtlijn” gepubliceerd, die voortbouwt op de Criteria. Deze richtlijn ziet op de financierbaarheid van woningen op particuliere erfpachtrechten gevestigd, vanaf 1 januari 2013. In deze richtlijn wordt in het algemeen beschreven wat banken als verantwoord financierbaar achten met betrekking tot particuliere erfpachtrechten. De richtlijn laat vrijheid voor individuele partijen (ook banken) om van de richtlijn af te wijken.

Wilt u meer weten over de Criteria of de bancaire richtlijn, neem dan contact op met de afdeling Commercieel Vastgoed van Dirkzwager.