Zoeken
  1. Verlenging redelijke termijn aankoop pensioenuitkering door Wet verbeterde premieregeling

Verlenging redelijke termijn aankoop pensioenuitkering door Wet verbeterde premieregeling

In een eerdere bijdrage heb ik de per 1 september jl. geldende Wet verbeterde premieregeling uiteengezet. Ik plaatste in die bijdrage al de nodige vraagtekens bij de stelling of we wel voldoende voorbereid zijn op deze wet. Omdat die voorbereiding bij meerdere spelers binnen de pensioendriehoek nog in volle gang blijkt, heeft de Belastingdienst in een Vraag & Antwoord van 21 oktober 2016 (V&A 15-007) de redelijke termijn voor aankoop van een pensioenuitkering verlengd van 31 december...
Artikel | 29 november 2016 | Frédérique Hoppers
In een eerdere bijdrage heb ik de per 1 september jl. geldende Wet verbeterde premieregeling uiteengezet. Ik plaatste in die bijdrage al de nodige vraagtekens bij de stelling of we wel voldoende voorbereid zijn op deze wet. Omdat die voorbereiding bij meerdere spelers binnen de pensioendriehoek nog in volle gang blijkt, heeft de Belastingdienst in een Vraag & Antwoord van 21 oktober 2016 (V&A 15-007) de redelijke termijn voor aankoop van een pensioenuitkering verlengd van 31 december 2016 naar 1 juli 2017. Die redelijke termijn is onder normale omstandigheden een aankoop van de pensioenuitkering binnen 6 maanden na expiratie van de pensioenpolis (zie ook V&A 10-001).

In het Vraag & Antwoord wordt onder meer overwogen dat er op dit moment nog weinig verzekeringsproducten beschikbaar zijn waarmee de mogelijkheden van de Wet verbeterde premieregeling (lees: de variabele pensioenuitkering) kunnen worden benut. Er zijn zelfs berichten dat er nog helemaal geen producten gereed zijn. Dit aspect in combinatie met het gegeven dat het momenteel nog steeds onaantrekkelijk kan zijn om reeds in dit stadium een pensioenuitkering aan te kopen (vanwege de ongunstige aankooptarieven, mede als gevolg van de zeer lage rente), maakt dat een bijna-gepensioneerden misschien liever even wacht met de aankoop van een pensioenuitkering.

Indien die bijna-gepensioneerde nu namelijk een vaste pensioenuitkering tegen een lage rente zou aankopen, geldt die pensioenuitkering levenslang, ook als de rente later weer zou stijgen.

Het kan dus aantrekkelijk zijn om nog even te wachten op een (variëteit aan) pensioenproduct waarmee een variabele pensioenuitkering kan worden aangekocht. Dit wachten wordt met de verlengde redelijke termijn in het Vraag & Antwoord in ieder geval fiscaal gefaciliteerd. Het is fijn dat hiervoor oog is, maar tegelijkertijd kan ik mij voorstellen dat niet iedere bijna-gepensioneerde hiermee volledig gebaat is. Zolang immers nog geen pensioenuitkering is aangekocht, is de betrokken persoon feitelijk verstoken van pensioeninkomsten. Het is dus enerzijds fijn dat meer tijd geboden wordt, maar anderzijds zou ik hierbij ook een nadrukkelijke oproep willen doen aan alle pensioenuitvoerders om spoedig de variabele pensioenproducten te presenteren, zodat er ook daadwerkelijk wat te kiezen valt. Dat was immers ook de insteek van de Wet verbeterde premieregeling: het bieden van een alternatieve keuzemogelijkheid in de vorm van een variabele pensioenuitkering.