Zoeken
  1. Verlofstuwmeren, seniorenregeling en RVU: de Belastingdienst laat zich hierover uit in Vraag & Antwoord

Verlofstuwmeren, seniorenregeling en RVU: de Belastingdienst laat zich hierover uit in Vraag & Antwoord

Op 27 oktober jl. heeft de Belastingdienst een nieuw Vraag & Antwoord (V&A 12-003) uitgebracht over de fiscale kwalificatie van de opname van verlofstuwmeren door oudere werknemers.Niet voor het eerst, want ook op 9 mei 2012 is een V&A uitgebracht. Deze nieuwe V&A behelst niet zozeer een afwijking ten opzichte van de eerdere V&A, maar wel een verduidelijking voor de situatie waarin sprake is van een samenloop van de opname van een verlofstuwmeer met een seniorenregeling.He...
Artikel | 30 oktober 2017 | Frédérique Hoppers
Op 27 oktober jl. heeft de Belastingdienst een nieuw Vraag & Antwoord (V&A 12-003) uitgebracht over de fiscale kwalificatie van de opname van verlofstuwmeren door oudere werknemers.

Niet voor het eerst, want ook op 9 mei 2012 is een V&A uitgebracht. Deze nieuwe V&A behelst niet zozeer een afwijking ten opzichte van de eerdere V&A, maar wel een verduidelijking voor de situatie waarin sprake is van een samenloop van de opname van een verlofstuwmeer met een seniorenregeling.

Het komt, door vergrijsde personeelsbestanden, steeds vaker voor dat de werkgever een werknemer gebruik laat maken van een seniorenregeling, ook wel een generatieregeling genoemd. Ook op cao-niveau is hier toenemende aandacht voor. Het is daarom interessant om te weten of de werkgever dan volgens de Belastingdienst een RVU-risico loopt, dus het risico op een strafheffing van 52% doordat de met de werknemer overeengekomen regeling kwalificeert als een zogenoemde Regeling Vervroegd Uittreden.

Uitgangspunten op basis van oude V&A

  1. In de oude V&A licht de Belastingdienst toe dat de opname van een verlofstuwmeer of levensloopverlof niet als RVU kwalificeert, indien:Het verlof niet speciaal was toegekend aan deze oudere werknemer met het oog op een vervroegde uitstroom van de werknemer en

  2. Het totaal van het gespaarde verlof en het verlof van het lopende jaar (het verlofstuwmeer) de omvang van 50 maal de wekelijke arbeidsduur niet te boven ging.


In de nieuwe V&A komen dezelfde voorwaarden terug. Aanvullend hierop gaat de nieuwe V&A in op de situatie waarin de opname van een verlofstuwmeer samenloopt met gebruikmaking van de seniorenregeling.

Toevoeging nieuwe V&A bij seniorenregeling

Wat is een seniorenregeling? Zo’n regeling komt er kort gezegd op neer dat werkgever met de werknemer overeenkomt dat de werknemer minder gaat werken, maar wel meer salaris krijgt doorbetaald en/of een pensioenopbouw op basis van de oorspronkelijke contractsomvang behoudt. Insteek is de duurzame inzetbaarheid van de werknemer bevorderen en nieuwe formatie creëren ter bevordering van de instroom van jongeren.

Feitelijk wordt er bij gebruikmaking van de seniorenregeling dus minder gewerkt met het oog op overbrugging naar pensioen, onder toekenning van een compensatie. Hoewel gebruikmaking van zo’n regeling leeftijdgerelateerd is, is geen sprake van een RVU, althans voor zover de regeling voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.7 eerste lid van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011. Eén van de voorwaarden is dat de werknemer feitelijk tenminste 50% van de oorspronkelijke contractsomvang blijft werken. Dit kan een probleem opleveren indien de werknemer een verlofstuwmeer of levensloopverlof gaat opnemen.

De Belastingdienst vermeldt over deze samenloop van opname van een verlofstuwmeer of levensloop in de nieuwe V&A onder meer als volgt:

“Wil de werkgever er in die periode zeker van zijn dat hij gevrijwaard blijft van de RVU-heffing dan moet hij ervoor zorgen dat de werknemer die deelneemt aan de seniorenregeling echt ook feitelijk per week minimaal 50% pleegt te werken van de arbeidsduur zoals die gold in het laatste kalenderjaar dat voorafgaat aan een periode van 10 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioeningangsdatum.”

Let wel: het gaat hier om opname van levensloopverlof of een verlofstuwmeer dat maakt dat de werknemer onder de 50%-werkgrens kan komen, die dan tot fiscale problemen leidt. Voor zover de werknemer onder de 50%-werkgrens komt, (uitsluitend) als gevolg van arbeidsongeschiktheid of opname van het jaarlijks vakantieverlof, is er geen fiscaal probleem.

Kortom

De seniorenregeling kan gecombineerd worden met een opname van een verlofstuwmeer, maar het is dan wel zaak dat in de gaten gehouden wordt dat de werknemer feitelijk tenminste 50% ten opzichte van de oorspronkelijke arbeidsomvang werkzaam blijft. Wanneer de werknemer onder die 50%-grens komt, loopt de werkgever een reëel RVU-risico.