Zoeken
  1. Voor een hospice geldt het overdrachtsbelastingtarief van 6 %

Voor een hospice geldt het overdrachtsbelastingtarief van 6 %

In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland heeft de rechtbank weer eens geoordeeld over de hoogte van het tarief voor overdrachtsbelasting, 2% of 6%? In eerdere rechtspraak kwam al naar voren dat op de datum van overdracht de onroerende zaak als woning moet zijn aan te merken om onder het 2% tarief te vallen.Volgens de parlementaire geschiedenis (zie TK 33003, nummer 3, bladzijde 115) worden onder woningen verstaan “onroerende zaken die op het moment van de juridisc...
Artikel | 26 oktober 2015 | Dirkzwager
In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland heeft de rechtbank weer eens geoordeeld over de hoogte van het tarief voor overdrachtsbelasting, 2% of 6%? In eerdere rechtspraak kwam al naar voren dat op de datum van overdracht de onroerende zaak als woning moet zijn aan te merken om onder het 2% tarief te vallen.

Volgens de parlementaire geschiedenis (zie TK 33003, nummer 3, bladzijde 115) worden onder woningen verstaan “onroerende zaken die op het moment van de juridische overdracht naar hun aard zijn bestemd voor bewoning. Als een onroerende zaak feitelijk wordt bewoond, maar naar zijn aard niet bestemd is voor bewoning, dan wordt deze onroerende zaak niet aangemerkt als woning. Bij twijfel of een onroerende zaak naar zijn aard bestemd is voor bewoning is mede van belang of de gemeente aan de onroerende zaak een woonbestemming heeft gegeven.” De laatste zin impliceert dat de gemeentelijke bestemming bij twijfel doorslaggevend zou zijn.

Casus

X heeft een gebouw met de bestemming woonhuis geleverd gekregen waarin een hospice is gevestigd. Volgens X is er 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor de rechtbank is in geschil of het gebouw wel is aan te merken als een woning. De rechtbank achtte de volgende feiten van belang:

  • het overdrachtsbelastingtarief van 2% geldt voor onroerende zaken die bestemd zijn voor een als wonen aan te merken verblijf van duurzame aard;

  • in een eerder arrest heeft de Hoge Raad zich al uitgesproken over een verblijf van duurzame aard: een hospice wordt in dat arrest expliciet uitgesloten;

  • er is geen twijfel over de aard van de onroerende zaak. Hierdoor geeft de bestemming die de gemeente aan de onroerende zaak heeft gegeven geen doorslag;

  • een hospice is bestemd en wordt gebruikt voor een verblijf van korte duur dat niet als wonen of bewoning kan worden aangemerkt.


Conclusie

De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat een hospice niet in aanmerking komt voor het overdrachtsbelastingtarief van 2%. X is dus het hoge tarief van 6% verschuldigd. Het begrip ‘duurzaam’ speelt hier een rol in. In een hospice is het veelal niet de bedoeling dat bewoners er duurzaam wonen. Een hospice is bedoeld voor wonen van korte duur en daardoor wordt niet aan het duurzame karakter van wonen voldaan.

Meer weten?
In de praktijk bestaat soms onduidelijkheid over welk tarief van toepassing is. Wilt u weten of u 2% of 6% overdrachtsbelasting bent verschuldigd? Of wilt u dat wij het tarief vooraf afstemmen met de belastingdienst? Neem gerust contact op met een van de (kandidaat-)notarissen van de sectie Vastgoed.