Zoeken
  1. VVV wint domeinnaamdispuut

VVV wint domeinnaamdispuut

VVV heeft met succes de overdracht bewerkstelligd van de domeinnaam <vvvsintanthonis.nl>, die door Balata.com Ltd. was geregistreerd. VVV heeft zich beroepen op meerdere merken, een handelsnaam en een aantal domeinnamen. De gewraakte domeinnaam verwees door naar een zogenoemde parking page. In de geschillenbeslechtingsprocedure die VVV aanhangig heeft gemaakt, is getoetst op 3 gronden. Die gronden vloeien voort uit de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen.De Geschillenregeling voor .n...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd11 september 2012
Laatst gewijzigd11 september 2012
Leestijd 
VVV heeft met succes de overdracht bewerkstelligd van de domeinnaam <vvvsintanthonis.nl>, die door Balata.com Ltd. was geregistreerd. VVV heeft zich beroepen op meerdere merken, een handelsnaam en een aantal domeinnamen. De gewraakte domeinnaam verwees door naar een zogenoemde parking page. In de geschillenbeslechtingsprocedure die VVV aanhangig heeft gemaakt, is getoetst op 3 gronden. Die gronden vloeien voort uit de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen.

De Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen bevat een geheel eigen toetsingskader om geschillen over domeinnaam te beoordelen (anders dan domeinnaamgeschillen voor de gewone rechter) en kent 3 stappen. Het moet gaan om:

1. een domeinnaam die identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

a. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel b. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt;

en 2. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

3. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Ad 1.

In dit geval wordt geoordeeld dat VVV een aantal merken heeft en een handelsnaam, waarvan langdurig bewijs is aangetoond. Die merken en handelsnaam zijn beschermd naar Nederlands recht. Het onderdeel vvv is het meest onderscheidende bestanddeel; sintanthonis is beschrijvend want verwijzend naar een Nederlands dorp. De domeinnaam wordt verwarringwekkend overeenstemmend geacht met de merken en handelsnaam van VVV.

Ad 2.

Er wordt ook aangenomen dat de domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft, onder meer omdat hij niet algemeen bekend is of was onder de domeinnaam en er geen indicatie is dat hij bepaalde rechten heeft op VVV of VVV Sint Anthonis. De parking page verwijst bovendien naar allerlei commerciële links. Daarom wordt niet aangenomen dat er op bona fide wijze waren of diensten worden aangeboden.

Ad 3.

De merkregistraties en het handelsnaamgebruik van VVV zijn ouder dan de domeinnaam. Omdat VVV inroepbare merken heeft in Nederland en aldaar actief is, het gaat om een .nl domeinnaam en de links op de domeinnaam zich op hetzelfde bedrijfsdebiet richten (vrije tijd, toerisme en recreatie), de parking page in het Nederlands is gesteld, wat erop wijst dat deze zich op Nederland richt, wordt zeer aannemelijk geacht dat de registratie van de domeinnaam plaatsvond met kennis van de betrokken merken en handelsnamen. Zelfs als dat niet zo is, wordt aangenomen dat het de verantwoordelijkheid is van de registrant zijn rechtspositie te onderzoeken met betrekking tot de domeinnaam. Uitgaande van de parking page wordt de domeinnaam te kwader trouw gebruikt, aldus de uitspraak, namelijk voor commercieel gewin door het opzettelijk aantrekken van internetgebruikers naar de website waar voor diensten vergelijkbaar met die van VVV wordt geadverteerd, door middel van een verwarringwekkende domeinnaam (verwarringwekkend ten aanzien van de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website). Tenslotte wordt de domeinnaam te koop aangeboden. Dit alles vormt het bewijs van kwade trouw registratie en gebruik.

De slotsom is dat de domeinnaam moet worden overgedragen aan VVV.