Zoeken
  1. Wat moet ik doen als een toezichthouder voor de deur staat? Seminar 24 of 27 oktober 2014 (1)

Wat moet ik doen als een toezichthouder voor de deur staat? Seminar 24 of 27 oktober 2014

Op 6 oktober 2014 vond het eerste seminar plaats over de taken en bevoegdheden van toezichthouders tijdens een bedrijfsbezoek in de zorgsector. De ervaren sprekers stonden stil bij verschillende, praktische vragen: Mag een toezichthouder zoals bijvoorbeeld de ACM, de NZa, de IGZ, de Inspectie SZW of het Cbp zomaar overal binnenkomen? Hoe zit het met privé woningen? Aan welke regels moet de toezichthouder zich houden bij een bedrijfsbezoek? Wie is verplicht mee te werken aan een onderzoek en w...
Artikel | 10 oktober 2014 | Luuk Arends
Op 6 oktober 2014 vond het eerste seminar plaats over de taken en bevoegdheden van toezichthouders tijdens een bedrijfsbezoek in de zorgsector. De ervaren sprekers stonden stil bij verschillende, praktische vragen:

  • Mag een toezichthouder zoals bijvoorbeeld de ACM, de NZa, de IGZ, de Inspectie SZW of het Cbp zomaar overal binnenkomen?

  • Hoe zit het met privé woningen?

  • Aan welke regels moet de toezichthouder zich houden bij een bedrijfsbezoek?

  • Wie is verplicht mee te werken aan een onderzoek en wanneer mag medewerking worden geweigerd?

  • Wat is het verschil tussen toezicht houden en handhaven en waarom is dat van belang?

  • Mag een toezichthouder cliënt- c.q. patiëntgegevens inzien?

  • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met handelingen van de toezichthouder tijdens het bedrijfsbezoek?

  • Welke sancties kan de toezichthouder opleggen en wat kunt u daartegen doen?

  • Wat kunt u doen om goed voorbereid te zijn op een bedrijfsbezoek?


Wilt u hierover ook meer te weten komen, meld u dan aan voor een van de volgende seminars:

24 oktober 2014 IJsseldelta center, Stadionplein 20, 8025 CP ZWOLLE
27 oktober 2014 Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA ROERMOND

Ieder seminar wordt afgesloten met een borrel waar volop gelegenheid is voor het stellen van vragen.

Voor wie?
Raden van bestuur, bestuurssecretarissen, controllers, beleidsmedewerkers, compliance officers, communicatiemedewerkers en andere medewerkers die met toezichthouders in aanraking kunnen komen.

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Deel 1 van het seminar
15.00 uur Pauze
15.30 uur Deel 2 van het seminar
17.00 uur Borrel
18.00 uur Einde

Sprekers
Eric Janssen, gespecialiseerd in mededingingsrecht en gereguleerde markten
Melanie Breedveld, gespecialiseerd in arbeidsrecht
Luuk Arends, gespecialiseerd in gezondheidsrecht

Kosten
Aan deelname aan een van de seminars zijn kosten verbonden van € 375,- excl. btw. U ontvangt dan ook de hard copy handleiding “De toezichthouder staat voor de deur”, een handig en vooral praktisch naslagwerk.

Aanmelden
U kunt zich voor dit seminar aanmelden door een e-mail te sturen aan Brigitte van Sierenberg de Boer o.v.v. datum en locatie van het seminar naar keuze. U ontvangt dan een bevestiging, routebeschrijving en factuur. Uw deelname is definitief na ontvangst van uw betaling. Annuleren kan kosteloos tot vijf werkdagen voor het seminar. Bent u ondanks aanmelding op de dag zelf toch verhinderd, laat het ons weten en we sturen u de handleiding alsnog toe.