Zoeken
  1. Weten we zeker dat … de opzegtermijn niet pas gaat lopen vanaf de eerste dag van de kalendermaand?

Weten we zeker dat … de opzegtermijn niet pas gaat lopen vanaf de eerste dag van de kalendermaand?

In artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek is de wettelijke opzegtermijn bij opzegging van een arbeidsovereenkomst opgenomen, variërend van één maand tot vier maanden (afhankelijk van de duur van het dienstverband). Op die opzegtermijn mag de proceduretijd bij het UWV WERKbedrijf in mindering worden gebracht. Daarnaast staat in genoemd wetsartikel vermeld dat opzegging in beginsel geschiedt tegen het einde van de maand. Maar mogen we pas gaan tellen bij de eerste dag van de kalendermaand? Ne...
Artikel | 04 augustus 2015 | Dirkzwager

In artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek is de wettelijke opzegtermijn bij opzegging van een arbeidsovereenkomst opgenomen, variërend van één maand tot vier maanden (afhankelijk van de duur van het dienstverband). Op die opzegtermijn mag de proceduretijd bij het UWV WERKbedrijf in mindering worden gebracht. Daarnaast staat in genoemd wetsartikel vermeld dat opzegging in beginsel geschiedt tegen het einde van de maand. Maar mogen we pas gaan tellen bij de eerste dag van de kalendermaand? Nee, we mogen gelijk gaan tellen, als de opzegtermijn maar eindigt op de laatste dag van de kalendermaand. Een voorbeeld: bij een opzegging op 10 januari, een opzegtermijn van drie maanden en een proceduretijd bij het UWV van drie weken, mag de opzegtermijn worden bekort van 10 april naar 20 maart, waarna de werkgever tegen 31 maart mag opzeggen.


We weten zeker!