Zoeken
  1. Weten We Zeker dat…de werkgever de werknemer scholing moet aanbieden?

Weten We Zeker dat…de werkgever de werknemer scholing moet aanbieden?

Op grond van het nieuwe artikel 7:611a BW dient de werkgever de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.Dit sluit aan bij het voorgestelde artikel 7:669, tweede lid, onderdeel d, BW waaruit blijkt dat de werkgever een...
Artikel | 23 april 2015 | Marieke Hulstijn-Botter

Op grond van het nieuwe artikel 7:611a BW dient de werkgever de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.


Dit sluit aan bij het voorgestelde artikel 7:669, tweede lid, onderdeel d, BW waaruit blijkt dat de werkgever een werknemer niet wegens disfunctioneren kan ontslaan als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer. Het sluit ook aan bij artikel 7:669, eerste lid, BW. Op grond hiervan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen als hiervoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Scholing wordt dus belangrijk(er).


We Weten Zeker!