Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten We Zeker dat...werkgever en werknemer in een vaststellingsovereenkomst ook een lagere vergoeding mogen opnemen dan de transitievergoeding?

Weten We Zeker dat...werkgever en werknemer in een vaststellingsovereenkomst ook een lagere vergoeding mogen opnemen dan de transitievergoeding?

De transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst (die langer dan twee jaar geduurd heeft) eindigt door opzegging via het UWV Werkbedrijf of ontbinding via de kantonrechter. Ook moet de werkgever deze vergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst na (minimaal) 2 jaar automatisch afloopt en niet verlengd wordt. Deze regels laten onverlet de (contracts)vrijheid van werkgever en werknemer om in de vaststellingsovereenkomst een hogere c.q. lagere vergoeding overeen te komen bij ee...
Auteur artikelFrédérique Hoppers
Gepubliceerd29 april 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst (die langer dan twee jaar geduurd heeft) eindigt door opzegging via het UWV Werkbedrijf of ontbinding via de kantonrechter. Ook moet de werkgever deze vergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst na (minimaal) 2 jaar automatisch afloopt en niet verlengd wordt. Deze regels laten onverlet de (contracts)vrijheid van werkgever en werknemer om in de vaststellingsovereenkomst een hogere c.q. lagere vergoeding overeen te komen bij een beëindiging met wederzijds goedvinden.

We weten zeker!