Zoeken
  1. Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen Beheer: uitstel stemming Eerste Kamer

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen Beheer: uitstel stemming Eerste Kamer

In mijn laatste blog over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer berichtte ik dat op 20 december 2016 in de Eerste Kamer zou worden gestemd over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen. Het wetsvoorstel kent echter een ‘fiscaal gat’ waardoor staatssecretaris Wiebes heeft verzocht de stemming in de Eerste Kamer uit te stellen. Wiebes geeft als reden de onduidelijkheid over het gebruik van de mogelijkheid om (toekomstige) indexatie van o...
Artikel | 03 februari 2017 | Frédérique Hoppers
In mijn laatste blog over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer berichtte ik dat op 20 december 2016 in de Eerste Kamer zou worden gestemd over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen. Het wetsvoorstel kent echter een ‘fiscaal gat’ waardoor staatssecretaris Wiebes heeft verzocht de stemming in de Eerste Kamer uit te stellen. Wiebes geeft als reden de onduidelijkheid over het gebruik van de mogelijkheid om (toekomstige) indexatie van opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen.

In menig pensioenbrief is opgenomen dat (premievrije) pensioenaanspraken geïndexeerd worden, oftewel worden aangepast aan inflatie. In de opbouwfase van het pensioen, zo ook bij een PEB door een DGA, mag fiscaal gezien geen rekening worden gehouden met de premielast van deze toekomstige indexaties. Pas als de indexaties daadwerkelijk worden gerealiseerd, mag de last worden genomen. De pensioenaanspraken van DGA’s moeten met het oog op het wetsvoorstel premievrij worden gemaakt.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft echter in een brief van 25 november 2016 vragen gesteld over deze premielast van toekomstige indexaties met het oog op het nieuwe wetsvoorstel. Zij vragen zich af hoe deze indexatieverplichting na premievrijmaking gewaardeerd dient te worden indien de pensioen-BV geen toegelaten verzekeraar meer is voor het pensioen. Moet deze indexatielast dan ineens in zijn geheel ten laste van de winst komen?

In de Memorie van Antwoord aan de Eerste kamer laat Wiebes weten dat deze premielast van toekomstige indexaties als gevolg van een aanpassing in fiscale wetgeving wel ten laste van het fiscale resultaat kan worden gebracht ingeval de pensioenaanspraken uit het PEB worden afgekocht of omgezet in een ODV. Het is de vraag of deze stelling van Wiebes juist is. Toch brengt het in ieder geval een groot risico (voor de overheid) van een fiscale aftrekpost in de vennootschapsbelasting met zich mee. Oftewel: een extra aftrekpost die een hogere uitgestelde heffing over de uitkeringen kent. Het beoogde voordeel op de kortere termijn van ruim 2 miljard van dit wetsvoorstel zou daarmee als sneeuw voor de zon verdwijnen.

 Novelle

Wiebes heeft aangegeven de Eerste Kamer te informeren met een novelle over deze kwestie. Ook zullen in deze novelle maatregelen worden opgenomen om het fiscale gat te repareren. Deze novelle zal door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd om vervolgens te kunnen worden behandeld in de Eerste Kamer. In een volgend artikel zal deze novelle worden besproken.